Skip to main content
Skip table of contents

(cs) První kroky

Pro otevření Daktela Cloud Phone webové aplikace, je potřeba se přihlásit do své domény Daktela (vašespolečnost.daktela.com).

Pro první přihlášení potřebujete povolit mikrofon ve vašem prohlížeči. Kliknutím na tlačítko POVOLIT MIKROFON V PROHLÍŽEČI udělíte cloudovému telefonu oprávnění používat váš mikrofon.

Nastavte audio a mikrofon a pokračujte kliknutím na tlačítko Uložit.

Váš Cloud Phone se otevře.

  1. Začněte psát telefonní číslo pro zahájení hovoru.

  2. Otevřete kartu kontaktů. V této sekci můžete spravovat své kontakty.

  3. Kliknutím na tlačítko aktivujete režim Do not disturb (Zapne se režim Do not disturb a nebude přijímat hovory).:

  4. Klepnutím na tlačítko aktivujete režim Ringtone Off (Vypne vyzvánění):

  5. Otevře nastavení audia vašeho Cloud Phone.

  6. Otevře váš profil.

  7. Historie hovorů vašeho Cloud Phone. Pokud jste vybrali kontakt, zobrazí se místo toho historie kontaktů.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.