Dle těchto instrukcí postupujte, chcete-li vytvořit novou zprávu. Zprávu můžete vytvořit také ze CRM modulu. Od obrazovky Odeslat zprávu je postup stejný.

Nový email začnete psát klepnutím na tlačítko Nová aktivita v pravé dolní části obrazovky. Poté klepněte na typ zprávy, který chcete odeslat:

Otevře se obrazovka Odeslat zprávu:

  1. Zadejte CRM kontakt nebo číslo.

  2. Vyberte frontu, pomocí které chcete zprávu odeslat.

  3. Vyberte status. Otevřete dialogové okno Statusy. Vyberte status a klepněte na Uložit. Dle nastavení zvolené fronty může být výběr statusu před odesláním zprávy povinný.

  4. Napište svou zprávu.

  5. Zahájit chat s vybraným kontaktem.

  6. Odeslat jednotlivou zprávu. Vrátíte se zpět na obrazovku, ze které jste odesílání zahájili.