Wallboardy můžete zobrazit v menu aplikace. 

Klepnutím na Wallboardy se zobrazení seznamu vaších wallboardů.

Klepněte na wallboard, který si chcete zobrazit. 

Wallboard se otevře.