Dle těchto instrukcí postupujte, chcete-li zahájit nový hovor. Hovor můžete zahájit také z detailu aktivity, CRM modulu a Ticketů. Od obrazovky Nový odchozí hovor je postup stejný.

Nový hovor zahájíte klepnutím na tlačítko Nová aktivita v pravé dolní části obrazovky. Poté klepněte na tlačítko Telefon:

Otevře se dialogové okno Nový odchozí hovor:

Začněte psát telefonní číslo nebo název kontaktu nebo společnosti. Aplikace vám automaticky nabídne odpovídající kontakty. Vyberte kontakt nebo vypište celé telefonní číslo. Hovor zahájíte klepnutím na Potvrdit. 

  • Pokud jste vybrali jako své zařízení svůj mobilní telefon, obdržíte na něj příchozí hovor z Daktely. Po jeho přijetí se vytočí hovor na zadané číslo.

  • Pokud jste vybrali zařízení WSS, hovor se otevře v aplikaci. Pomocí tlačítek můžete vypnout mikrofon a ukončit hovor:

Když váš hovor skončí:

  • pokud jste použili zařízení WSS, bude otevřený detail hovoru.

  • pokud jste použili mobilní hovor, přejděte do Aktivity → Otevřené, odkud můžete svou hovorovou aktivitu dále spravovat.