Ve výpisech v mobilní aplikaci je aktuálně k dispozici pouze sekce Aktivity.

Výpisy naleznete v menu mobilní aplikace.

Po klepnutí na Výpisy se zobrazí seznamu vašich aktivit.

Zobrazí se veškeré vaše aktivity. Klepnutím na aktivitu zobrazíte její detail.