Zobrazit vaše statistiky a poslední aktivity na Dashboardu

Zobrazit vaše statistiky a poslední aktivity na Dashboardu

Po přihlášení do mobilní aplikace budete na Dashboardu. Chcete-li se dostat na Dashboard z některého z ostatních modulů, klikněte na ikonu Dashboard ve spodní části obrazovky:

Horní část Dashboardu zobrazuje, kolik aktivit různých typů jste dnes uzavřeli a jako dlouho jste byli na pauzách.

Dolní část Dashboardu zobrazuje vaše poslední aktivity. Klepnutím na aktivitu otevřete její detail.