Skip to main content
Skip table of contents

Pracovat s Hovory


Zahájit hovor

Zahájit hovor

Dle těchto instrukcí postupujte, chcete-li zahájit nový hovor. Hovor můžete zahájit také z detailu aktivity, CRM modulu a Ticketů. Od obrazovky Nový odchozí hovor je postup stejný.

Začněte psát telefonní číslo nebo klepněte na záložku kontakty. Vyberte kontakt nebo vypište celé telefonní číslo. Hovor zahájíte klepnutím na Potvrdit. 

 • Pokud jste vybrali jako své zařízení svůj mobilní telefon, obdržíte na něj příchozí hovor z Daktely. Po jeho přijetí se vytočí hovor na zadané číslo.

 • Pokud jste vybrali zařízení WebRTC, hovor se otevře v aplikaci. Pomocí tlačítek můžete vypnout mikrofon a ukončit hovor.

Při používaní hovoru na Android zařízení je potřeba mít zapnuté nastavení baterie na neomezený.

Když váš hovor skončí:

 • pokud jste použili mobilní hovor, přejděte do Aktivity → Otevřené, odkud můžete svou hovorovou aktivitu dále spravovat.


Přijmout hovor

Přijmout hovor

Chcete-li k vyřízení hovorů používat svoje mobilní zařízení, ujistěte se, že zařízení je v seznamu Mých zařízení nebo že jste na něj přesměrovali hovory v ZařízeníchPříchozí hovor přijmete stejně jako běžný hovor na vašem mobilním zařízení. Příchozí hovor můžete také přijmout v Čekajících aktivitách – podle vašeho vybraného zařízení je možné, že hovor budete poté budete muset přijmout i na něm.

Pokud jste si v Zařízeních vybrali zařízení WebRTC a používáte k vyřízení hovorů mobilní aplikaci Daktela, v horní části aplikace se zobrazí oznámení o příchozím hovoru. Přijměte ho pomocí zeleného tlačítka:

Pokud máte povolené push notifikace a máte minimalizovanou aplikaci, tak se vám zobrazí upozornění o přicházejícím hovoru.

Nefungují vám v mobilní aplikaci správně oznámení?

 • Zkontrolujte, zda máte ve svém zařízení povolena oznámení pro mobilní aplikaci Daktela.

 • Zkontrolujte, zda nemáte nastavený režim zaostření nebo pohotovostní režim, který by blokoval oznámení. Pokud takový režim hodláte používat, nezapomeňte aplikaci Daktela přidat mezi výjimky, což jí umožní oznámení stále přijímat.

 • Zkontrolujte, zda jste přihlášeni do mobilní aplikace, zda jste ve stavu "připraven", zda jste připojeni k frontě příchozích hovorů (pro hovory) a zda máte mobilní zařízení WebRTC propojené s aplikací. Připravenost aplikace na hovory můžete potvrdit pozorováním přítomnosti číselného bloku na obrazovce telefonu bez jakýchkoli varování.

Při používaní hovoru na Android zařízení je potřeba mít zapnuté nastavení baterie na neomezený.

Když váš hovor skončí:

Přejděte do Aktivity → Otevřené, odkud můžete svou hovorovou aktivitu dále spravovat.


Pracovat s hovorem

Pracovat s hovorem

Když vytočíte nový hovor nebo přijmete příchozí hovor pomocí mobilní aplikace, otevře se jeho detail:

Přepojení hovoru

Klepněte na tlačítko přepojit pro přepojení hovoru na jiného uživatele.

 1. Otevře se okno s výběrem možností. Klepněte na Přenos nebo na Přepojit naslepo.

  Přepojit naslepo: váš hovor se ukončí, jakmile klepnete na možnost. Zákazníkův hovor bude podržen, než hovor přijme nový operátor. Nový operátor uvidí pouze jméno nebo číslo zákazníka a to, že jste na něj hovor přepojili vy.
  Přenos: zákazníkův hovor bude podržen. Vy budete spojeni s operátorem, na kterého hovor přepojujete, a můžete mu vysvětlit, co zákazník potřebuje. Když nový operátor přijme hovor, váš hovor bude vypadat takto:

 2. Zvolte uživatele nebo frontu kam hovor přepojit.

 3. Hovor bude přepojen.

Po skončení hovoru se změní ovládací prvky v horní části stránky. Můžete:

 1. Znovu vytočit číslo.

 2. Uložit a ukončit aktivitu. Dle nastavení fronty je možné, že budete muset vybrat status. Vyberte status a klepněte na Uložit.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.