Skip to main content
Skip table of contents

Konference | Co-browsing

Díky této funkcionalitě můžete zahájit konferenci s vašemi kolegy nebo zákazníky.

Pro práci s konferencemi je potřeba platná licence na co-browsing.


Vytvořit konferenční místnost

Vytvořit konferenční místnost

Novou konferenční místnost vytvoříte na adrese „vasespolecnost.daktela.com/external/conference“.

Můžete vytvořit prázdnou místnost nebo do ní pozvat uživatele Daktely. Více uživatelů můžete vybrat kliknutím se stisknutou klávesou CTRL. Poté klikněte na tlačítko Vytvořit novou místnost. Vybraným uživatelům se v Daktele zobrazí notifikace:

Uživatele mimo Daktelu můžete pozvat:

 • sdílením celého URL nově vytvořené místnosti (např. https://vasespolecnost.daktela.com/external/conference/#716110724). Když pozvaní uživatele vloží URL do prohlížeče, připojí se přímo do vaší místnosti.

 • sdílením vašeho obecného konferenčního URL  (vasespolecnost.daktela.com/external/conference) a čísla místnosti. Číslo vaší místnosti naleznete v levém dolním rohu. Uživatelé budou muset toto číslo zadat do pole Název místnosti.


Připojit se do konferenční místnosti

Připojit se do konferenční místnosti

Připojit se do konferenční místnosti můžete:

 • když v Daktele obdržíte notifikaci


  Klikněte na tlačítko Přijmout.

 • když s vámi někdo sdílí URL nebo číslo místnosti.

  Pokud obdržíte URL, které již obsahuje číslo místnosti (např. https://vasespolecnost.daktela.com/external/conference/#716110724), stačí ho vložit do prohlížeče a automaticky se připojíte.
  Pokud obdržíte pouze číslo místnosti, otevřete URL „https://vasespolecnost.daktela.com/external/conference“ a zadejte ho do pole Název místnosti.


  Klikněte na tlačítko Připojit se k existující místnosti.


Ovládání konferenční místnosti

Ovládání konferenční místnosti

 1. Zapnout zvuk operátora.

 2. Zapnout/vypnout kameru.

 3. Sdílet obrazovku/ukončit sdílení.

 4. Zapnout/vypnout mikrofon.

 5. Odejít z místnosti

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.