Skip to main content
Skip table of contents

Řeč na text

Integrace Řeč na text vám umožňuje posílat nahrávky hovorů do vašeho konvertoru STT, aby byly převedeny na text. Posílají se následující data na URL kterou specifikujete.

 • raw wav soubor s daty nahrávky hovoru z vybrané fronty

 • řetězové dotazy ohledně hovoru

  • ID hovoru (např. 61ba02b09b3638.15004925)

  • unikátní jméno aktivity (např. activities_61ba02b096fee551580206)

  • unikátní jméno uživatele (např. operator_cz)

  • čas (např. 15/12/2021 15:58:56)

Pokud je připojení k zadanému koncovému bodu neúspěšné, systém se pokusí odeslat data ještě dvakrát během následujících 6 hodin.

Nastavení Integrace

Pro zahájení používaní řeči na text, prosíme pošlete následující na daktela@daktela.com:

 • URL vašeho Řeči na text konventoru

 • seznam front na kterých chcete používat Řeč na text

Příklad poslaných dat:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.