Skip to main content
Skip table of contents

Kontakty

Klikněte na záložku kontakty pro otevření Kontaktů ve vašem Cloud Phonu.

Karta s kontakty se otevře.

Chcete-li zahájit hovor od svých kontaktů, klikněte na telefonní číslo kontaktu. Otevře se karta Phone.

Vytvořit nový kontakt/Upravit již existující kontakt

Chcete-li vytvořit nový kontakt, klikněte na tlačítko + NEW CONTACT.

Chcete-li upravit již existující kontakt, klikněte na jeho název.

Příklad formuláře kontaktu:

Pole jako Telefonní číslo, Email, Adresa atd. jsou pod horní částí ve formuláři, který nastavuje váš administrátor. Pokud potřebujete poradit s vyplněním formuláře, kontaktujte administrátora.

  1. Zadejte název kontaktu.

  2. Zvolte společnost pro kontakt.

  3. Zvolte do jaké databáze se kontakt uloží.

  4. Zadejte telefonní číslo kontaktu.

  5. Zadejte email kontaktu.

  6. Zadejte poznámku ke kontaktu.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.