Skip to main content
Skip table of contents

Spravujte svůj profil

Klikněte na Ikonku vašeho profilu pro editaci vašeho profilu v Cloud Phonu.

Otevře se váš profil.

  1. Zadejte nebo změňte vaše jméno.

  2. Změňte vaše heslo.

  3. Zvolte jazyk pro váš Cloudephone.

  4. Zaškrtněte pro Call waiting indication.

Uložte vaše změny.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.