Skip to main content
Skip table of contents

Příchozí hovory

Klikněte na zelené tlačítko pro přijetí přichozího hovoru.

Otevře se okno hovoru.

  1. Podržte váš hovor kliknutím na tlačítko pauzy.

  2. Přepojte váš hovor kliknutím na tlačítko přepojit.

  3. Přizvěte dalšího uživatele k hovoru.

  4. Ukončete hovor kliknutím na červené tlačítko.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.