Skip to main content
Skip table of contents

Odchozí hovory

Pro zahájení nového hovoru, zadejte telefonní číslo nebo vyberte kontakt ze seznamu.

Po zadání čísla nebo výběru kontaktu zahajte hovor kliknutím na zelené tlačítko.

Váš hovor se zahájí.

  1. Podržte váš hovor kliknutím na tlačítko pauzy.

  2. Přepojte váš hovor kliknutím na tlačítko přepojit.

  3. Přizvěte dalšího uživatele k hovoru.

  4. Ukončete hovor kliknutím na červené tlačítko.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.