Skip to main content
Skip table of contents

(v1.0.3.-cs) Stav přítomnosti

Systém Daktela předpokládá různé stavové indikátory a uživatelské funkce. Uživatelům se zobrazuje barevná tečku nebo ikona, která jim poskytuje informace o dostupnosti a aktivitě ostatních uživatelů. Každý ukazatel má svůj význam, který je zásadní pro efektivní fungování a koordinaci týmu.

Visual display

Interpretation

Šedá tečka

  • Uživatel Kontaktního Centra je online a nemá zařízení.

  • Cloud Phone uživatel je offline nebo jeho zařízení je offline.

Zelená tečka

  • Uživatel Kontaktního Centra má k dispozici zařízení a není v režimu pauzy.

  • Cloud Phone uživatel má pouze online zařízení, ale není přihlášen.

User chybí v prezence

  • Pokud uživatel není připraven nebo je offline.

Ikonka v telefonu

  • Pokud uživatel má hovor.

Badge s názvem pauzy

  • Když je uživatel v tomto typu pauzy.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.