Skip to main content
Skip table of contents

Číst články ve Znalostní bázi

Članky ve znalostní bázi jsou jenom pro čtení, v mobilní aplikaci je nelze editovat.

Znalostní bázi naleznete v menu mobilní aplikace.

Klepnutím na Znalostní báze zobrazíte vaše články.

Otevře se seznam vašich článku.

Klepněte na článek, který chcete otevřít.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.