Skip to main content
Skip table of contents

Pracovat s hovorem

Když vytočíte nový hovor nebo přijmete příchozí hovor pomocí mobilní aplikace, otevře se jeho detail:

Přepojení hovoru

Přepojení hovoru

Klepněte na tlačítko přepojit pro přepojení hovoru na jiného uživatele.

  1. Otevře se okno s výběrem možností. Klepněte na Přenos nebo na Přepojit naslepo.


    Přepojit naslepo: váš hovor se ukončí, jakmile klepnete na možnost. Zákazníkův hovor bude podržen, než hovor přijme nový operátor. Nový operátor uvidí pouze jméno nebo číslo zákazníka a to, že jste na něj hovor přepojili vy.
    Přenos: zákazníkův hovor bude podržen. Vy budete spojeni s operátorem, na kterého hovor přepojujete, a můžete mu vysvětlit, co zákazník potřebuje. Když nový operátor přijme hovor, váš hovor bude vypadat takto:

  2. Zvolte uživatele nebo frontu kam hovor přepojit.

  3. Hovor bude přepojen.

Po skončení hovoru se změní ovládací prvku v horní části stránky:

  1. Znovu vytočit číslo.

  2. Uložit a ukončit aktivitu. Dle nastavení fronty je možné, že budete muset vybrat status. Vyberte status a klepněte na Uložit.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.