Skip to main content
Skip table of contents

Přihlásit a odhlásit se z front

Klepněte na tlačítko Fronty a zařízení v pravém horním rohu:

Otevře se karta Fronty. Klepněte na frontu, do které se chcete přihlásit nebo z které se chcete odhlásit. V horní části můžete fronty filtrovat:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.