Skip to main content
Skip table of contents

Přihlásit se

Když otevřete mobilní aplikaci Daktela, přihlaste se stejně jako v prohlížeči.

Zadejte adresu, na které se přihlašujete v prohlížeči. Formát je např. „vasefirma.daktela.com “. Můžete také zadat pouze část před první tečkou, např. „vasefirma“. Pokud svou adresu neznáte, zeptejte se svého teamleadera nebo administrátora.

Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

  1. Zadejte svoje uživatelské jméno.

  2. Zadejte svoje heslo.

Klepněte na Přihlásit se.

Zapněte Automatické přihlášení, chcete-li, aby si aplikace pamatovala vaše přihlašovací údaje a automaticky vás po jejím otevření přihlásila.

Google SSO

Klepněte na Účet Google pro přihlášení do Daktela mobilní aplikace přes váš účet Google. Otevře se okno s přehledem vašich google účtu, zvolte účet z nabídky nebo klepněte na přidat nový účet. Vyplňte přihlašovací údaje a přidejte účet. 

Následně budete přihlášení do mobilní aplikace.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.