Skip to main content
Skip table of contents

Zahájit a ukončit pauzu

Klepněte na stavové tlačítko v horní části obrazovky.:

Otevře se okno Pauzy:

Klepnutím na pauzu ji zahájíte. Některé pauzy se zapínají a vypínají automaticky – nemůžete je vybrat.

Když jste na pauze, vaše stavové tlačítko tento stav zobrazuje.

Když chcete pauzu ukončit, opět klepněte na stavové tlačítko a poté na Zrušit pauzu:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.