Skip to main content
Skip table of contents

Zobrazit Výpisy

Ve výpisech v mobilní aplikaci je aktuálně k dispozici pouze sekce Aktivity.

Výpisy naleznete v menu mobilní aplikace.

Po klepnutí na Výpisy se zobrazí seznamu vašich aktivit.

Zobrazí se veškeré vaše aktivity. Klepnutím na aktivitu zobrazíte její detail.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.