Skip to main content
Skip table of contents

Otevřít své Wallboardy

Wallboardy si můžete zobrazit v menu aplikace.  Klepnutím na Wallboardy se zobrazení seznamu vašich wallboardů.

Klepněte na wallboard, který si chcete zobrazit. 

Wallboard se otevře.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.