Skip to main content
Skip table of contents

Připojit se

Naučte se používat základní ovládací prvky mobilní aplikace Daktely.


Připojit se

Připojit se

Po přihlášení můžete začít zpracovávat aktivity klepnutím na stavové tlačítko v pravém horním rohu:

Tlačítko se přepne na zelenou barvu. Máte-li nastavená dynamická zařízení, budete také muset vybrat zařízení.


Přihlásit a odhlásit se z front

Přihlásit a odhlásit se z front

Klepněte na tlačítko Fronty a zařízení v pravém horním rohu:

Otevře se karta Fronty. Klepněte na frontu, do které se chcete přihlásit nebo z které se chcete odhlásit. V horní části můžete fronty filtrovat:


Přihlásit a odhlásit se ze zařízení

Přihlásit a odhlásit se ze zařízení

Klepněte na tlačítko Fronty a zařízení v pravém horním rohu:

Otevře se karta Fronty. Přejděte na kartu Zařízení.

  1. Seznam zařízení, do kterých jste přihlášeni. Chcete-li se z některého odhlásit, klepněte na křížek na konci řádku.

  2. Klepnutím na Připojit zařízení... otevřete seznam dostupných zařízení. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit. Zobrazí se pod Moje zařízení.

    1. Chcete-li pro vyřizování hovorů použít mobilní aplikaci Daktela pomocí internetového připojení, vyberte zařízení WebRTC.

    2. Chcete-li k vyřizování hovorů použít hlasové služby mobilního zařízení, na kterém používáte mobilní aplikaci, vyberte svůj mobilní telefon jako zařízení nebo zadejte svoje telefonní číslo do 3. níže.

  3. Zadejte číslo pro přesměrování a klepněte na Uložit. Přesměrování ovlivní všechny příchozí i odchozí hovory přihlášeného uživatele.

Máte-li nastavená dynamická zařízení, budete také muset vybrat zařízení. Klepněte na zařízení, které chcete použít:


Zahájit a ukončit pauzu

Klepněte na stavové tlačítko v horní části obrazovky.:

Otevře se okno Pauzy:

Klepnutím na pauzu ji zahájíte. Některé pauzy se zapínají a vypínají automaticky – nemůžete je vybrat.

Když jste na pauze, vaše stavové tlačítko tento stav zobrazuje.

Když chcete pauzu ukončit, opět klepněte na stavové tlačítko a poté na Zrušit pauzu:


Odpojit se

Odpojit se

Klepněte na stavové tlačítko v horní části obrazovky.:

V dialogovém okně Pauzy klepněte na Odpojit:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.