Skip to main content
Skip table of contents

Specifika mobilní platformy


Příchozí hovory chování mobilní aplikace když je vypnutá:

Příchozí hovory chování mobilní aplikace když je vypnutá:

  • iOS: aplikace se spustí sama na pozadí jakmile začne zvonit hovor (tj. třeba za 1 až 2 sekundy).

  • Android: aplikace se spustí až ve chvíli, když uživatel přijme hovor z upozornění na příchozí hovor. Na starších zařízení se může spuštění aplikace trvat několik sekund, tzn. hovor vyzvání ale aplikace ještě neběží.

  • Jakmile se aplikace spustí (nezávisle na platformě), proběhne automatické přihlášení a zaregistrování Daktela zařízení.


Jak postupovat když se nezobrazuje modrá obrazovka při vyzvánění příchozího hovoru, ale pouze standartní upozornění jako na příchozí chaty?

Jak postupovat když se nezobrazuje modrá obrazovka při vyzvánění příchozího hovoru, ale pouze standartní upozornění jako na příchozí chaty?

  1. Otevřít Daktela aplikaci v nastavení telefonu.

  2. Otevřít další povolení.

  3. Povolit zobrazení na zamykací obrazovce.


Chování připojení v mobilním zařízení

Chování připojení v mobilním zařízení

  • Pokud právě voláte s mobilní aplikací a přijmete GSM hovor, mobilní internet se vypne a ztratí se spojení s hovorem v mobilní aplikaci.

  • Hovor z pohledu zákazníka vyzvání, i když ve svém zařízení nemáte internetové připojení.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.