Skip to main content
Skip table of contents

Spravovat aktivity

Spravovat aktivity

V aplikaci můžete spravovat Otevřené, Čekající, Odložené a Zmeškané aktivity. Klepněte na ikonu Aktivity v dolní části obrazovky.

Každý typ aktivity – Otevřené, Čekající, Odložené a Zmeškané – má vlastní kartu.


Otevřené

Otevřené aktivity

Klepněte na kartu Otevřené v horní části obrazovky:

Klepněte na aktivitu, kterou chcete otevřít – hovor, chat, email.


Čekající

Čekající aktivity

Klepněte na kartu Čekající v horní části obrazovky:

Klepněte na aktivitu, poté klepněte na Přijmout nebo Odmítnout:

Pokud aktivitu přijmete, otevře se –  hovor, chat.


Odložené

Odložené aktivity

Klepněte na kartu Odložené v horní části obrazovky:

Po klepnutí na aktivitu se zobrazí seznam možností Zobrazit detail, Znovu otevřít nebo Smazat.

Můžete otevřít detail aktivity, znovu otevřít odložený email nebo chat, nebo aktivitu uzavřít/smazat.


Zmeškané

Zmeškané aktivity

Klepněte na kartu Zmeškané v horní části obrazovky:

Po klepnutí na aktivitu se zobrazí seznam možností Zobrazit detail, Zavolat/odpovědět nebo Smazat.

Můžete otevřít detail aktivity.

Pokud je zmeškaná aktivita hovor, můžete na číslo zavolat zpět. Pokud je to chat, podle nastavení fronty na něj budete moct odpovědět.

Pokud na to máte právo, můžete zmeškané aktivity také smazat.


Zobrazit detail aktivity

Zobrazit detail aktivity

V aplikaci můžete otevřít detail jakékoli aktivity, např. z Dashboardu nebo historie kontaktu.

Detail obsahuje informace o aktivitě.

Pokud je aktivita spojena s kontaktem, klepnutím ho otevřete.

Z detailu hovorové aktivity můžete zahájit hovor. Klepněte na tlačítko Telefon v pravém horním rohu. Otevře se okno Nový odchozí hovor. Dále postupujte podle Zahájit hovor.

Část Obsah v dolní části detailu emailové aktivity obsahuje odeslaný nebo přijatý email. Klepnutím na tlačítko Odpovědět v pravém horním rohu můžete zahájit editaci nového odpovědi.

Chatové aktivity na konci detailu obsahují i přepis chatu.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.