Skip to main content
Skip table of contents

Přepnout uživatele mobilní aplikace

Chcete-li přepnout uživatele, klepněte na Menu v pravém dolním rohu aplikace.

Klepněte na Přepnout uživatele.

Otevře se okno s uživateli. Klikněte na uživatele, na kterého se chcete přihlásit, nebo klepněte na Přidat nový, chcete-li přidat nového uživatele.

Otevře se přihlašovací obrazovka. Zadejte přihlašovací údaje a aplikace přidá nového uživatele do sekce Přepnout uživatele.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.