Skip to main content
Skip table of contents

Pracovat s Realtime

V Menu → Realtime si můžete zobrazit aktuální stav vašeho kontaktního centra v reálném čase.


Aktivity

Aktivity

Karta Aktivity zobrazuje aktuálně otevřené aktivity ve vašem kontaktním centru.

U každé aktivity jsou 3 důležité časy:

Typ

Popis

Čekající

Jak dlouho zákazník čeká/čekal od vstupu do fronty nebo začátku vyzvánění (při hovoru konkrétnímu uživateli).

Interakce

Jak dlouho je/byl zákazník spojen s operátorem.

Zpracováváno

Jak dlouho má operátor aktivitu otevřenou. Tento čas zahrnuje jak práci před hovorem u odchozích hovorů tak práci po hovoru/chatu u příchozích aktivit.

Oznámení

Pomocí oznámení můžete odeslat zprávu uživateli, který zpracovává danou aktivitu.

 1. Klepněte na tlačítko Oznámení ve spodní části okna aktivity, jejímuž uživateli chcete zprávu poslat. Otevře se dialogové okno Vaše oznámení.

 2. Vyberte Závažnost a časový interval, ve kterém se oznámení má zobrazovat.

 3. Napište svou Zprávu a odešlete ji kliknutím na Uložit.

Detail aktivity

Klepněte na tlačítko Detail ve sloupci Akce aktivity, jejíž detail chcete otevřít.

Detail aktivity obsahuje různé informace dle jejího typu.


Uživatelé

Uživatelé

Karta Uživatelé zobrazuje uživatele vašeho kontaktního centra.

Klepněte na možnost Show only a vyberte, který State nebo Extension chcete zobrazit.

State

 •  Volný – nemají žádnou otevřenou aktivitu.

 •  Aktivita – mají alespoň jednu otevřenou aktivitu.

 •  On pause – právě jsou na pauze

 •  Odpojeno – jsou přihlášeni do Daktely ale nejsou připojeni.

 •  Odhlášení z Daktely.

Extension

 • Online – telefonní linka je k dispozici pro hovor.

 •  Zaneprázdněn – linka je obsazena hovorem.

 •  Nedostupný – linka nemá k dispozici zařízení – hardwarový nebo softwareový telefon uživatele není spojen s jejich zařízením.

Klepnutím na název uživatele otevřete jeho přehled:

Řádek

Popis

State

Stav uživatele.

State time

Zobrazení doby, po kterou je uživatel v aktuálním stavu.

Logged in

Čas a datum přihlášení uživatele do systému Daktela.

Extension

Číslo linky uživatele.

Zařízení

Počet zařízení uživatele.

Fronty

Počet front ve kterých je uživatel přihlášený.

Aktivity

Zobrazuje aktivity uživatele.

Oznámení

Pomocí oznámení můžete odeslat zprávu uživateli, který zpracovává danou aktivitu.

 1. Klepněte na tlačítko Oznámení ve spodní části okna aktivity, jejímuž uživateli chcete zprávu poslat. Otevře se dialogové okno Vaše oznámení.

 2. Vyberte Závažnost a časový interval, ve kterém se oznámení má zobrazovat.

 3. Napište svou Zprávu a odešlete ji kliknutím na Uložit.


Pauzy

Pauzy

Karta Pauzy zobrazuje, které pauzy právě ve vašem kontaktním centru používají, zda jsou placené, kolik uživatelů je má zapnuté a seznam těchto uživatelů.

Klepnutím na název pauzy zobrazíte uživatele, kteří mají aktuálně pauzu.


Fronty

Fronty

Karta Fronty zobrazuje fronty, které právě využívá alespoň jeden uživatel vašeho kontaktního centra.

Klepněte na název fronty pro zobrazení přehledu:

Uživatelé

Řádek

Popis

Uživatelé

Počet uživatelů přihlášených do fronty.

Dostupné

Počet uživatelů, kteří nejsou na pause a právě nehovoří (jejich linka je Online).

Hovoří

Počet uživatelů, kteří právě hovoří (jejich linka je zanepráznděná).

Na pauze

Počet uživatelů na pauze / procento uživatelů na pauze.

Aktivity

Řádek

Popis

Aktivity

Celkový počet právě probíhajících aktivit (příchozích/odchozích).

Čekající

Počet aktivit čekajících ve frontě na zpracování uživateli / procento čekajících aktivit ze všech aktivit ve frontě.

Doba čekání

Nejdelší čas, po který musela aktivit čekat ve frontě, než byla zpracována uživatelem.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.