Skip to main content
Skip table of contents

ClickUp

ClickUp je nástroj pro řízení projektů. Tato integrace využívá Daktela Hub a propojuje úkoly v ClickUpu a tickety v Daktele. ClickUp Může synchronizovat:

 • komentáře,

 • uživatel,

 • status (stav),

 • prioritu,

 • konečný termín,

 • vlastní pole.

Pokud byste si přáli používat integraci je potřeba mít uživatelský účet v Daktela hub. Pro vytvoření účtu nás kontaktujte na daktela@daktela.com než budete pokračovat k dalším krokům.


Předpoklady

Předpoklady

Pokud byste si přáli používat integraci je potřeba mít uživatelský účet v Daktela hub. Pro vytvoření účtu nás kontaktujte na daktela@daktela.com než budete pokračovat k dalším krokům.

 • vytvořená integrace Daktela v systému Daktela Hub (přidružený přístupový token bude použit jako uživatel API)

 • API uživatel v ClickUpu

 • spárovaní uživatelé Daktely a ClickUpu, tzn. E-mail pro upozornění uživatele Daktely musí být stejný jako e-mail uživatele ClickUpu


Nastavení integrace

Nastavení integrace

 • přihlaste se do ClickUp pomocí uživatelského účtu API

 • klikněte na tento odkaz

 • vyberte pracovní prostor a klikněte na Připojit pracovní prostor

 • OAuth vás přesměruje do Daktela Hub, kde můžete vytvořit novou integraci ClickUp. Vyplňte název, vyberte pracovní prostor ClickUp (pokud jste dříve vybrali více pracovních ploch), zvolte integraci Daktela a klikněte na tlačítko Uložit.


Nastavení konfigurace

Nastavení konfigurace

Jakmile se úspěšně vytvoří integrace mezi Daktelou a ClickUpem, můžete nastavit pravidla synchronizace. Otevřete svůj konektor prostřednictvím odkazu na obrazovce konektorů ClickUp.

Nyní jste na seznamu vašich konfigurací integrace CU. Stiskněte + pro vytvoření nové konfigurace. Můžete vytvořit tolik konfigurací, kolik chcete.

Pro spárování úkolu ClickUpu a tiketu Daktely potřebujete na obou stranách spárovat vlastní pole typu URL (tj.: ve formě seznamů ClickUp, které chcete synchronizovat, a v kategoriích formuláře Daktela, které chcete použít). Toto pole obsahuje odkaz na objekt na druhé straně.

Kroky konfigurace:

 1. Kategorie a prostory – vyberte kategorii Daktele a prostor a seznam v ClickUpu. Když vytvoříte nový ticket ve vybrané kategorii, pak se ve vybraném prostoru vytvoří příslušná úloha v ClickUpu.

 2. Párování polí URL – vyberte vlastní pole URL z formuláře kategorie v Daktele a vlastní pole URL z formuláře seznamu ClickUpu. V těchto vlastních polích budou uloženy odkazy na druhou stranu

 3. Custom fields - pair custom fields from Daktela and ClickUp you want to sync. NOTE: field type from one side must be with type on the other side.

 4. Vlastní pole – spárujte vlastní pole z Daktely a ClickUpu, která chcete synchronizovat. POZNÁMKA: Typ pole na jedné straně musí být s typem na druhé straně

 5. Podmínky (volitelné) – zadejte pokročilejší podmínky synchronizace. Všechny AND podmínky a alespoň jedna OR podmínka musí být splněny, aby to synchronizace proběhla. Podmínky Daktely se používají ve směru Daktela -> ClickUp. Na druhé straně se podmínky ClickUpu používají ve směru ClickUp -> Daktela. V současnosti jsou podporovány pouze podmínky vlastních polí.


ClickUp webhook

ClickUp webhook

Chcete-li synchronizovat data z ClickUpu do Daktely, musíte zaregistrovat ve Webhook, který bude zpracovávat změny, ke kterým dojde v ClickUpu. Na seznamu vašich konfigurací integrace CU ve sloupci Akce webhooku jsou viditelné dostupné akce webhooku. V případě, že jste webhook ještě nevytvořili, existuje pouze tlačítko + pro vytvoření nového webhooku. Jinak jsou viditelná 3 tlačítka: tlačítko info pro kontrolu stavu webhooku, tlačítko refresh pro obnovení webhooku a tlačítko delete pro smazání (deaktivaci) webhooku.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.