Skip to main content
Skip table of contents

GDPR AI & GPT

Daktela klade velký důraz na bezpečnost zákaznických dat a ochranu osobních údajů. 

Při využívání AI technologií primárně spolupracujeme se společnostmi, které svá řešení provozují v rámci Evropské Unie (EU) a jsou k dispozici dohody DPA (Data Processing Addendum), které zavazují společnosti k dodržování závazků vyplývajících z Evropského nařízení GDPR (EU) 2016/679. 

Daktela od nové verze 6.25 integruje AI technologie do uživatelského prostředí. Funkcionalita “Sumarizace komunikací” a funkcionalita, nabízející rozšíření gramatické a stylistické korektury, jsou zaměřené na textovou konverzaci zákazníka a využívají technologie GPT a její API integraci. 

Pro GPT integraci využívá Daktela vlastní Azure OpenAI endpoint, který je provozován společností Microsoft a to na území EU. Přitom však platí, že zákaznická data, zpracovávaná Azure OpenAI, nejsou odesílána do společnosti OpenAI OpCo, LLC. ani používána k trénování modelů OpenAI. 

Vstupní data pro GPT jsou zasílána přes zabezpečené komunikační API rozhraní (TLS), následně jsou GPT modelem automaticky zpracována a vrácena zpět do systému Daktela, kde mohou být uložena nebo dále zpracována. Tímto způsobem se minimalizuje riziko neoprávněného přístupu k datům. 

Microsoft Products and Services Data Protection Addendum (DPA) se vztahuje na všechny služby poskytované společností Microsoft, tedy i na službu Microsoft Azure OpenAI.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.