Skip to main content
Skip table of contents

Zapier


Funkce Integrace

Funkce Integrace

 • Triggery:

  • Nově vytvořený ticket: Spustí workflows při vytvoření nového ticketu v Daktele.

  • Nově přidaný kontakt: Spustí akce při přidání nového kontaktu do Daktele.

  • Nový CRM záznam: Spustí akce při vytvoření nového CRM záznamu v Daktele.

  • Nový kampaňový záznam: Spustit akce při vytvoření nového kampaňového záznamu v Daktele.

  • Nově přidaná společnost: Spustí akce při vytvoření nové společnosti v Daktele.

  • Aktualizovaná Společnost: Spustit akce po aktualizaci společnosti v Daktele.

  • Aktualizovaný Kampaňový záznam: Spustit akce po aktualizaci kampaňového záznamu v Daktele.

  • Aktualizovaný Kontakt: Spustit akce po aktualizaci kontaktu v Daktele.

  • Aktualizovaný CRM záznam: Spustit akce po aktualizaci CRM záznamu v Daktele.

  • Aktualizovaný Ticket: Spustit akce po aktualizaci ticketu v Daktele.

 • Akce:

  • Vytvořit ticket: Automaticky vytvoří nový ticket v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.

  • Aktualizovat ticket: Automaticky aktualizuje existující ticket v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.

  • Vytvořit kontakt: Automaticky vytvoří nový kontakt v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.

  • Aktualizovat kontakt: Automaticky aktualizuje informace o kontaktu v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.

  • Vytvořit nový CRM záznam: Automaticky vytvoří nový CRM záznam v Daktele na základě specifických truggerů z Daktely nebo jiných aplikací.

  • Aktualizovat CRM záznam: Automaticky aktualizuje existující CRM záznam v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.

  • Vytvořit nový Kampáňový záznam: Automaticky vytvoří nový kampaňový záznam v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.

  • Vytvořit novou společnost: Automaticky vytvoří novou společnost v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.

  • Aktualizovat společnost: Automaticky aktualizuje existující společnost v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.

  • Zavolat: Automaticky zavolá v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.

  • Odeslat E-mail: Automaticky odešle e-mail v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.

  • Nastavit Pauzu: Automaticky nastaví pauzu v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.

  • Odeslat SMS: Automaticky odešle SMS v Daktele na základě specifických triggerů z Daktely nebo jiných aplikací.

 • Akce s vlastním kódem:

  • Spustit JavaScript/Python: Spustí vlastní úryvky kódu pro zpracování složité logiky nebo manipulaci s daty specifickou pro pracovní postupy v Daktela.

  • Provést vlastní API volání v Daktele: Umožňuje zákazníkovi provést API volání prostřednictvím vlastního HTTP požadavku.


První kroky

První kroky

Než začnete s instalací, musíte si vytvořit účet na Zapier.

 • Přihlašte se

  image-20240605-103839.png

 • Přejdete do Apps, Add Connection a do vyhledávače zadejte Daktela.

  image-20240605-104948.png
 • Vyplňte pole API URL.

 • V Daktele získate svůj access token: přejděte na SpravovatUživateléSeznam uživatelů → otevřete detail uživatele.

 • Vložte svůj access token do pole Access token.

  image-20240605-115932.png

  Vaše instance Daktela je nyní připojena k Zapier.


Vytvořit Zap

Vytvořit Zap

"Zap" v Zapieru je automatizovaný workflow, který propojuje vaše aplikace a služby. Každý Zap se skládá ze Triggeru (události, která spustí workflow) a Akcí (úkolů, které workflow provádí). Například, Zap se může spustit, když přijde nový e-mail (Trigger) a poté vytvořit ticket v Daktele (Akce). Zapy pomáhají automatizovat opakující se úkoly bez potřeby programování.

 • Přejdete do Zapier, klinutím přejdete do Zaps a vytvořte nový Zap.

  image-20240605-111928.png
image-20240605-112030.png


Vytvořit Trigger

Vytvořit Trigger

 • Vyberte aplikaci, ve které očekáváte, že dojde k události, která poté spustí akci.

image-20240605-112818.png

Když vyberete Trigger z Daktely, Zapier spustí polling. To znamená, že může trvat od 1. do 15. minut, než Zapier rozpozná Trigger v Daktele, a poté jej pošle do svého systému. Doba trvání závisí na verzi, kterou používáte.

 • V aplikaci vyberte Událost, jež spustí Trigger.

 • Zmačknete tlačítko Pokračovat a vyberte účet.

Vybraný účet odpovídá účtu uživatele, který jste připojili k Zapieru v rámci prvního kroku, když jste zadali access token konkrétního uživatele, jehož instanci jste tak propojili s Zapierem.

image-20240605-124009.png

Vytvoření vlastního triggeru s Daktelou a Zapierem

Potřebujete trigger, který ještě není implementován? Můžete mapovat událost v Daktele na trigger v Zapieru podle následujících kroků:

 • Vytvořte trigger pomocí aplikace Webhooks od Zapier na platformě Zapier (tato funkce je dostupná pouze pro platící uživatele).

 • Na kartě Test uvidíte URL webhooku ve formátu podobném tomuto: https://hooks.zapier.com/hooks/catch/18928315/2b37a7u/

 • Zkopírujte tento odkaz.

 • Vytvořte událost v Daktele a přidejte akci "Otevřít URL adresu" pomocí odkazu z předchozího kroku.

 • Pokud potřebujete předat data z Daktely do Zapieru, můžete je zahrnout do URL webhooku jako dotazovací parametry.


Vytvořit Akci

Vytvořit Akci

 • Vyberte aplikaci, ve které očekáváte, že bude spuštěna akce.

  image-20240605-124138.png

 • Vyberte konkrétní typ události.

image-20240605-124246.png
 • Vyberte účet.

Vybraný účet odpovídá účtu uživatele, který jste připojili k Zapieru v rámci prvního kroku, když jste zadali access token konkrétního uživatele, jehož instanci jste tak propojili s Zapierem.

 • Vyberte Akci.

  image-20240605-124549.png

Po vytvoření Triggeru i Akce nezapomeňte kliknout na Publikovat; jinak váš nový Zap nebude aktivován.


Příklady

Příklady

Když vybraný Trigger je z Daktely, Zapier zahájí polling. Celý proces může trvat mezi 1. a 15. minutami, v závislosti na verzi, kterou používáte.

Aplikace: Daktela - Daktela

 • Trigger: Vytvořit nový ticket v Daktele.

 • Akce: Přidat komentář k novému ticketu v Daktele. Můžete předdefinovat obsah komentáře, který bude automaticky přidán ke každému novému ticketu, který vytvoříte v Daktele.

 • Co se stane: Jakmile vytvoříte nový ticket v Daktele, bude k němu automaticky připojen komentář, který jste vytvořili v Zapieru.

Applikace: Gmail - Daktela

 • Trigger: Nový Email v Gmailu.

 • Akce: Vytvořit Ticket v Daktele.

 • Co se stane: Jakmile obdržíte nový e-mail ve svém Gmailu, bude automaticky vytvořen nový ticket.

Aplikace: Daktela - Slack

 • Trigger: Nový kontakt v Daktele.

 • Akce: Přidejte si upozornění do Slacku. Můžete předdefinovat obsah upozornění, určit čas, kdy se objeví, a vybrat uživatele, který ho obdrží.

 • Co se stane: Jakmile vytvoříte nový kontakt v Daktele, obdržíte automatické upozornění ve Slacku.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.