Skip to main content
Skip table of contents

Dashboard

Na Dashboardu mohou být v různém pořadí zařazeny různé widgety. Tato kapitola popisuje ty nejčastěji používané.

Mohou se zde objevit i důležitá oznámení od vašeho team leadera nebo administrátora.

Otevřete Dashboard v hlavním menu. 


Oznámení

Oznámení

Oznámení od vašeho team leadera se zobrazují v horní části Dashboardu. Nelze s nimi nijak interagovat – jsou zde pouze pro vaši informaci.

Barva oznámení může být zelená, modrá, žlutá nebo červená podle toho, jaký typ informace vám sděluje.


Poslední aktivity

Poslední aktivity

Tento Widget zobrazuje 10 posledních Aktivit. 

 1. tevře Aktivity ve výpisech (Pokud na to máte právo).

 2. Kontaktuje znovu zákazníka za použití stejného kanálu (hovory/SMS/email/Facebook atd.)

 3. Otevře Kontakt/Společnost v  modulu CRM

 4. Customer journey - klinutím zobrazíte historii komunikace s kontaktem

 5. Vytvoří nový kontakt.

 6. Otevře detail aktivity

 7. Otevře ticket.

 8. Sloučí aktivitu s ticketem.


Kampaňové záznamy

Kampaňové záznamy

Tento widget zobrazuje záznamy z kampaní a lze v něm načítat hovory v manuálních kampaních.

 1. Načte záznam z jakékoliv dostupné fronty.

 2. Načte záznam této fronty.

Význam jednotlivých sloupců:

Operátor – vaše statistiky:

 • Teď: počet záznamů k navolání ihned, buď vaše nebo bez vlastníka.

 • Přeplánováno: počet záznamů s naplánovaným časem v budoucnosti, buď vaše nebo bez vlastníka.

 • Dnes: počet záznamů, které jste dnes zpracovali s akcí "Hotovo".

 • Volné: počet záznamů bez vlastníka, které mají akci "Nepřiřazeno".

Fronta/Kampaň – celkové statistiky kampaně:

 • Dokončeno: počet záznamů, které dnes byly zpracovány s akcí "Hotovo".

 • Celkem: Záznamy s akci "Nepřiřazeno" nebo "Přeplánováno" nebo "Přeplánováno dialerem" bez databáze, nebo s aktivní databází.


Moje dnešní aktivity

Moje dnešní aktivity

Widget zobrazující statistiky vaší dnešní práce.

 • Hovory: jak dlouho jste telefonovali / doba hovoru. Počet uzavřených hovorů.

 • Emaily: jak dlouho jste psali emaily. Počet uzavřených emailů.

 • SMS chaty: jak dlouho jste psali SMS. Počet uzavřených SMS zpráv/chatů.

 • Webchaty: jak dlouho jste psali webchaty. Počet uzavřených webchatů.

 • Chaty: jak dlouho jste psali chaty. Počet uzavřených chatů.

 • Tickety: počet upravených a uzavřených ticketů.

 • Pauzy: jak dlouho jste byli na placených a neplacených pauzách.

 • Přihlásit: jak dlouho jste dnes byli přihlášeni v připraveném stavu a jak dlouho z toho jste byli ve volní.


Kalendář

Kalendář

Kalendář je widget zobrazující naplánované hovory, notifikace, znovu otevření ticketu a další eventy. 

Levá strana zobrazuje přehled měsíce. Dny které obsahují eventy jsou modré, vybraný den je tučně zvýrazněný. Dnešek je označený šedě.

Pravá strana označuje list eventů pro vybraný den.

 1. Přepnout o měsíc dopředu/dozadu.

 2. Přeskočit na dnešek.

 3. Zaškrtněte co chcete zobrazit z leva do prava.
  a. Notifikace.
  b. Tickety.
  c. Hovory.
  d. Jenom eventy nebo celý den hodinu po hodině.

 4. Otevře okno s detailem eventu. Odkud můžete začít volat, upravit ticket atd.

 5. Vytvoří nové oznámení. 
  a. Nastavte prioritu – nízká, střední a vysoká.
  b. Nastavte čas Kdy se zobrazí toast oznámení.
  c. Nastavte čas kdy toast oznámení zmizí. Pokud to zůstane prázdné, tak toast oznámení bude otevřený dokud ho uživatel neodklikne nebo dokončí aktivitu.
  d. Napište zprávu která se zobrazí v oznámení. Upozornění můžete smazat křížkem který je na pravé straně widgetu kalendáře.


Realtime uživatelé

Realtime uživatelé

Realtime uživatele widget zobrazuje přehled aktivních uživatelů ve vašem call centru. Ze kterého můžete zavolat danému uživateli.

 1. Napište název nebo přihlašovacího jméno uživatele pro fultextové vyhledávání.

 2. Zaškrtněte pro zobrazení Backoffice uživatelů.

 3. Zobrazí detail uživatele.

 4. Zobrazí filtrů pro vyhledávání.

 5. Zavolá danému operátorovi.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.