Skip to main content
Skip table of contents

Facebook komentáře

Modul sociálních sítí vám umožňuje spravovat komentáře k příspěvkům na Facebookových stránkách v rámci Daktely.


Seznam příspěvků

Seznam příspěvků

V seznamu příspěvků se vám zobrazí přehled příspěvku na vaší Facebookové stránce.

 1. Otevře Filtrovací schéma.

 2. Zadejte název nebo slovo pro rychlé vyhledávání.

 3. Zaškrtněte pro zobrazení main příspěvků.

 4. Zaškrtněte pro zobrazení done příspěvků.

 5. Exportujte vaše Facebookové příspěvky.

 6. Kliknutím na název otevřete podrobnosti o příspěvku. Další informace naleznete níže.

 7. Sledujte příspěvek.

 8. Kliknutím přepnete na main nebo done příspěvky.


Detail příspěvku

Detail příspěvku

Kliknutím na titul otevřete detaily příspěvku.

 1. Kontent příspěvku.

 2. vyberte vlastníka příspěvku. Můžete ho vlastnit vy nebo ho předat na někoho jiného.

 3. Vyberte, kdo příspěvek sleduje. Při změně v příspěvku se těmto lidem odešlou notifikace.

 4. Zobrazuje reakce na příspěvek.

 5. Přidá reakci na příspěvek.

 6. Odpověď na příspěvek. Otevře se Facebook komentáře widget.

 7. Zobrazuje přílohu příspěvku.

Komentáře příspěvku

 1. Zobrazuje počet odpovědí na komentář. Klikněte pro rozbalení všech odpovědí na komentář

 2. Zobrazuje reakce na komentář.

 3. Odpověď na komentář. Otevře se Facebook komentáře widget.

 4. Reakce na komentář.

 5. Sloučit s ticketem.

 6. Zobrazí detail aktivity.

 7. Rozbalovací menu:

  1. Smazat komentář.

  2. Skrýt komentář na Facebooku.

  3. Pokračovat konverzaci v Messengeru.

 8. Smazaný komentář.

 9. Skryto na Facebooku.


Facebook Komentáře Widget

Facebook Komentáře Widget

Ve widgetu pro Facebook komentáře můžete napsat odpověď na svůj příspěvek nebo komentář.

 1. Napište zprávu. Odešlete ji kliknutím na tlačítko Odeslat (6) nebo stisknutím klávesy Enter. Nový řádek začnete psát pomocí kláves Shift+Enter.

 2. Otevřete rozbalovací seznam a vyberte šablonu.

 3. Kliknutím otevřete přehled emoji.

 4. Otevře Funkcionality pro psaní.

 5. Vyberte přílohy nebo je přetáhněte do šedého prostoru okolo tlačítka Vyberte.

 6. Odeslat zprávu.

 7. Označit chat za důležitý.

 8. Zavřít záložku s komentářem.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.