Skip to main content
Skip table of contents

Fax Server

V Aplikace → Fax server naleznete své odeslané a přijaté faxy a můžete odeslat nový fax.


Seznamu faxů

Seznamu faxů

Když otevřete Fax server, zobrazí se seznam vašich posledních faxů. Chcete-li je seřadit dle sloupce, klikněte na jeho název. Klikněte na něj znovu, chcete-li řazení obrátit.

Použít můžete také Filtr, který se nachází nad seznamem.

Kliknutím na Export se otevře dialogové okno Export, kde můžete stáhnout tabulku s vašimi faxy ve formátu .xlsx nebo .csv. Detailní popis exportu naleznete v Hromadných operacích.

Detail faxu otevřete kliknutím na tlačítko Detail ve sloupci Akce. Detail obsahuje faxovaný soubor.


Detail faxu

Detail faxu

V detailu faxu naleznete informace o faxu. V dolní části detailu pod Přílohy faxu si můžete stáhnout faxovaný soubor.


Odeslat nový fax

Odeslat nový fax

Chcete-li odeslat nový fax, klikněte na Nový fax v pravém horním rohu nad seznamem faxů.

  1. Vyberte Zdrojové faxové číslo. Chcete-li nastavit nové, přejděte na Spravovat → Směrování →  Hovory → Příchozí hovory a nastavte směrování pro fax zaškrtnutím pole Fax v detailu směrování.

  2. Zadejte Číslo faxu, na které chcete fax odeslat.

  3. Zadejte Email, na který chcete obdržet potvrzení o doručení.

  4. Klikněte na Odeslat.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.