Skip to main content
Skip table of contents

Filtrování a filtrovací schémata


Fulltextové vyhledávání

Fulltextové vyhledávání

Fulltextové vyhledávání můžete využít pod lupou v navbaru nebo v poli Rychlé vyhledávání ve většině seznamů v Daktele. Zadejte alespoň 3 znaky a stiskněte Enter.

Jak funguje fulltextové vyhledávaní

 1. Jako první fulltext zkusí vyhledávat emaily.

 2. Fulltextové vyhledávání akceptuje pouze písmena, čísla a podtržítko (_).  Například pokud zadáte do vyhledávaní D&ktela, tak se bude vyhledávat pouze D ktela.

 3. Nahradí se písmena s diakritikou. Když napíšete text bez diakritiky, tak se budou vyhledávat výsledky s diakritikou i bez. 

 4. Fulltextové vyhledávání nevyhledává stop slova. Anglická a česká stop slova jsou nastavená automaticky. Pokud máte zájem přidat vlastní stop slova, kontaktujte nás.

 5. Minimální počet písmen jsou 3 a maximální je 63.

Neomezená retence

V modulu CRM (Kontakty, Společnosti a Záznamy) fulltext vždy vyhledává všechny vaše uložené položky.

Omezená retence

Existují tato omezení:

 • V Ticketech, ZáznamechČláncích a Aktivitách, které jsou součástí ticketu, fulltext vyhledává pouze položky, které byly upravené v rámci retenčního období.

 • V Aktivitách bez ticketu fulltext vyhledává pouze položky, které byly vytvořené v rámci retenčního období.

Retenční období je standardně nastavené na 180 dní. Pokud potřebujete retenční období prodloužit, prosím kontaktujte nás.


Filtrovat položky v seznamu

Filtrovat položky v seznamu

Filtrovat můžete ve většině seznamů v Daktele.

 • Klikněte na tlačítko Filtr nad seznamem. Otevře se dialogové okno Vyhledat.

 • Filtr nastavíte tak, že v každé řádce, pomocí které chcete filtrovat, vyberete operátor (rovná se, nerovná se, obsahuje, neobsahuje atd.) nebo časový interval z rozbalovacího seznamu a do pole vpravo od operátoru zadáte hodnotu, která se má vyhledat. Kliknutím na šipky vpravo nebo na Rozšířené vlevo dole zobrazíte další pole.

 • Chcete-li toto nastavení filtru znovu použít v budoucnosti, uložte ho jako schéma.

 • Filtr aplikujte kliknutím na Vyhledat.


Schémata filtrů

Schémata filtrů

Používate-li nastavení filtru opakovaně, uložte ho do schématu a příště, když ho budete potřebovat, ho rychle načtěte.

Uložte schéma

 • Nastavte filtr dle instrukcí výše.

 • Než v posledním kroku kliknete na Vyhledat, klikněte na Uložit jako na konci prvního řádku dialogového okna.

 • Zadejte název schématu a klikněte na Uložit.

Načtěte schéma

Když příště budete potřebovat filtrovat, nastavení můžete načíst:

 • přímo ze seznamu položek. Vyberte svoje schéma z rozbalovacího seznamu na tlačítku Filtr:

  • z dialogového okna Vyhledat. Vyberte svoje schéma a klikněte na Vyhledat.


   Odtud můžete schéma také upravit. Změňte nastavení, která potřebujete, a klikněte na Uložit, chcete-li schéma přepsat, nebo na Uložit jako, chcete-li vytvořit nové.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.