Skip to main content
Skip table of contents

Google Data Studio

Daktela je zcela kompatibilní s jedním z nejvýkonnějších nástrojů pro vizualizaci dat – Google Data Studio. Zobrazte si data z Daktely a získejte navíc svobodu hrát si s nimi, jak potřebujete – samozřejmě v reálném čase. Reporty si můžete nechat posílat na email.

Máte velké soubory dat a vaše reporty v Google Data Studiu se načítají příliš dlouho? Přejděte na Google BigQuery a zkraťte dobu načítání až 40x. Díky rychlejšímu načítání můžete navíc zadávat vysoce komplexní analytické dotazy, a dostat tak ze svých dat co nejvíce.


Aktivovat a autorizovat GDS

Aktivovat a autorizovat GDS

Máte-li zájem o zobrazení Vašich dat z Daktely v Google Data Studio, postupujte podle následujícího návodu:

 1. Kontaktujte nás prosím na daktela@daktela.com nebo na +420 226 211 245 a požádejte nás o aktivaci.

 2. V Spravovat → Integrace zkontrolujte, zda je integrace s Google Data Studio aktivní:

 3. V Google Data Studio otevřete existující report nebo vytvořte nový a klikněte na Přidat data:

 4. V kartě Připojení k datům vyhledejte Daktela V6 Connector a klikněte na něj.

 5. Klikněte na Povolit a postupujte dle instrukcí pro povolení konektoru Daktela V6 ve vašem účtu Google.

 6. Do pole Cesta zadejte URL vaší instance Daktela. Zadejte své Uživatelské jméno a Heslo pro přihlášení do Daktela V6. Klikněte na Odeslat.

 7. V poli Use auth login vyberte Yes a klikněte na Další. V dalším kroku již budete moct vybrat data, která chcete načíst do Google Data Studia.

Spravujete reporty pro více ústředen nebo více společností?

Autorizace konektoru vůči ústředně je vázána na Google Účet, nikoliv pouze na report. Platí tedy přes všechny reporty, které daný Google Účet používá. Není možné používat Daktela konektor pro připojení k více ústřednám najednou pod jedním Google Účtem.

Příklad: V jednom reportu nastavím konektor pro připojení k ústředně abc.daktela.com. Následně v druhém reportu (nebo i ve stejném reportu) chci použít konektor pro ústřednu def.daktela.com, odhlásím se tedy z konektoru a přihlásím s údaji pro def.daktela.com. Ve výsledku budou všechny Daktela V6 konektory nastavené pod tímto Google Účtem připojené pouze k ústředně def.daktela.com.

Pro přístup k DataStudio reportu je potřeba emailová adresa Google, se kterou bude report sdílen. Může se jednat o adresu společnosti Google, firemní účet Google, nebo účet Google vytvořený s vlastní emailovou adresou. Například tedy tomas.novotny@nejprodej.cz si musí s touto emailovou adresou založit Google účet, aby s ní mohl otevírat online reporty nebo přijímat reporty ve formě emailu.


Odhlásit se z Daktely v GDS

Odhlásit se z Daktely v GDS

 1. V Google Data Studio otevřete existující report nebo vytvořte nový a klikněte na Přidat data:

 2. V kartě Připojení k datům vyhledejte Daktela V6 Connector.

 3. Klikněte na tečky s možnostmi a vyberte Zrušit přístup.

 4. V GDS budete odhlášeni z vaší instance Daktela.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.