Skip to main content
Skip table of contents

HubSpot

Přihlaste se do vašeho HubSpot účtu jako Super Admin a postupujte podle instrukci vypsaných níže:


Získejte svůj API klíč

Získejte svůj API klíč

  • Klikněte na ikonku Settings v hlavním menu.

  • V levém postranním menu klikněte na Integrations → API key.

    • Pokud klíč nebyl nikdy vygenerovaný klikněte na Generate API key.

    • Pokud máte již klíč vytvořený klikněte na Show pro zobrazení API klíče.

  • Zkopírujte zobrazený klíč kliknutím na Copy. 


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

Zadat údaje z HubSpotu do Daktely

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce HubSpot klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Do pole API Klíč vložte API klíč z předešlého kroku.

Do pole URL Instance zadejte URL vašeho HubSpotu.

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z Hubspotu.

Klikněte na Aktivovat


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.