Skip to main content
Skip table of contents

iFrame widget

Úvod

Widgety jsou základními stavebními kameny Dashboardů, Wallboardů a aktivit v kartách. Pracovní plochu každého operátora lze plně přizpůsobit. iFrame widgety zobrazují na pracovní ploše operátorů externí webové aplikace. Lze je používat na Dashboardech a Wallboardech, kde se každých několik sekund aktualizují, nebo je mohou používat operátoři při práci v kartě s aktivitou.

iFrame widget může zanořené stránce předávat proměnné pomocí GET parametrů s informacemi o aktivitě. URL může obsahovat atributy, které jsou součástí aktivity v kontaktním centru. Doporučované parametry jsou následující:

  • CallerID – telefonní číslo volajícího/volaného, pomocí kterého se zákazník v CRM identifikuje a spáruje se CRM aktivita se záznamem společnosti.

  • Směr – klíčové slovo obsahující směr aktivity (může obsahovat „in“, „out“ nebo „internal“).

  • Call ID – jedinečné ID hovoru.

  • Activity ID – jedinečné ID aktivity.


Nastavení iFrame widgetu na Dashboardu

Nastavení iFrame widgetu na Dashboardu

iFrame widget na Dashboardu lze nastavit v Spravovat → Uživatelé → Přístupy kliknutím na ikonu obrazovky.

Přetáhněte widget Stránka uvnitř stránky do Dashboardu a klikněte na nastavení widgetu.

Zadejte adresu URL a výšku aplikace iFramu v pixelech. V URL můžete použít parametry dotazu (viz sekce Parametry níže).

Pole

Popis

Název

Zadejte název widgetu.

URL

V URL je také možné předávat parametry/proměnné, které budou nahrazeny reálnými hodnotami. Např. "' aclUserData.user.title ' - Google Search ", kde "+aclUserData.user.title+" bude nahrazeno názvem právě přihlášeného uživatele.

Povolit funkce

Ovládejte zásady funkcí, které umožňují iFramu přístup např. k režimu celé obrazovky, mikrofonu, kameře a geolokaci. Zadejte např. "camera;microphone", chcete-li iFramu povolit přístup ke kameře a mikrofonu. Další informace naleznete v dokumentaci k zásadám funkcí.

Height(px)

Zadejte výšku aplikace iFramu v pixelech.

Popis widgetu

Zadejte popis informací, které widget zobrazuje. Obvykle se používá k rozlišení mezi několika widgety stejného typu s různě nastavenými filtry

Váš iFrame widget se bude zobrazovat na Dashboardu.


Nastavení iFrame widgetu v kartě s aktivitou

Nastavení iFrame widgetu v kartě s aktivitou

iFrame widget na kartě s aktivitou lze nastavit v Spravovat → Fronty kliknutím na ikonu obrazovky u fronty, v které chcete iFrame widget použít.

  • Přetáhněte widget Stránka uvnitř stránky do fronty a klikněte na nastavení widgetu.

Pole

Popis

Název

Zadejte název widgetu.

URL

V URL je také možné předávat parametry/proměnné, které budou nahrazeny reálnými hodnotami. Např. "' aclUserData.user.title ' - Google Search ", kde "+aclUserData.user.title+" bude nahrazeno názvem právě přihlášeného uživatele.

Povolit funkce

Ovládejte zásady funkcí, které umožňují iFramu přístup např. k režimu celé obrazovky, mikrofonu, kameře a geolokaci. Zadejte např. "camera;microphone", chcete-li iFramu povolit přístup ke kameře a mikrofonu. Další informace naleznete v dokumentaci k zásadám funkcí.

Height(px)

Zadejte výšku aplikace iFramu v pixelech.

Popis widgetu

Zadejte popis informací, které widget zobrazuje. Obvykle se používá k rozlišení mezi několika widgety stejného typu s různě nastavenými filtry

Když operátor přijme hovor, iFrame widget s načtenou externí aplikací se zobrazí v jejich záložce a aktivitou.


Parametry – jak je používat v iFramech

Parametry – jak je používat v iFramech

V screen pop okně můžete pomocí speciální syntaxe používat parametry aktivity.

Na tomto příkladě si ukážeme, jak nastavit vyskakovací okno u příchozího hovoru. V okně se otevře echo service, který vrátí parametry definované v dotazovacím stringu – použijeme telefonní číslo a jméno operátora a fronty.

V tomto případě použijeme parametry takto:

  1. Pracujeme s hovorovou aktivitou, takže máme přístup ke všem hodnotám objektu activitycall.

  2. Použijeme speciální syntaxi '+item.propertyname+' .

  3. Pokud je <propertyname> typ objektu, můžete použít i vlastnosti vnitřního objektu pomocí '+item.propertyobject.propertyname+' (např. '+item.id_agent.name+' )

  4. Takto vypadá URL, které vložíme do nastavení screen popu:

CODE
https://www.daktela.com/downloads/echo-service.php?callerid='+activity.item.clid+'&agents_name='+activity.user.title+'&queue_name='+activity.queue.title+'

Pokud je aktivita propojená s kampaňovým záznamem nebo kontaktem v CRM, můžete použít i hodnoty customFields:

CODE
https://www.daktela.com/downloads/echo-service.php?record_first_name='+record.customFields.first_name[0]+'

https://www.daktela.com/downloads/echo-service.php?contact_bnet_id='+contact.customFields.bnet_id[0]+'

Ve některých verzích Daktely se používá syntax {{item.propertyname}}.

Pro více informací o templatovacím jazyku viz Obecné informace a tipy.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.