Skip to main content
Skip table of contents

Znalostní báze

Znalostní báze slouží ke správě a publikaci článků s interním know-how. 

Nezbytné

Aby operátor mohl se znalostní bází pracovat, je nezbytné, aby měl povolen přístup do:

 • modulu znalostní báze (nastavíte v SpravovatUživateléPřístupy),

 • příslušných složek (nastavíte v Spravovat → Uživatelé → Práva → Složky znalostní báze)


Seznam článků

Seznam článků

 1. Jednotlivé složky.

 2. Podsložky.

 3. Vyhledávání pomocí filtru.

 4. Oblíbené články.

 5. Zrušení aktuálního filtrování či označení.

 6. Hromadná úprava označených článků (zobrazí se okno, ve kterém můžete upravit jednotlivé položky článků).

 7. Odstranění označených článků.

 8. Vytvořit nový článek.

 9. Export článků.

 10. Import článků.

 11. Detail článku

 12. Přidat článek do oblíbených.

 13. Klonovat článek.

 14. Smazat článek.


Vytvořit nový článek

Vytvořit nový článek

Kliknutím na Přidat nový se Vám otevře okno, ve kterém můžete vytvořit nový článek. Vyplňte ho podle následujícího obrázku.

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

 1. Název článku.

 2. Zvolte do jaké složky se uloží váš nový článek.

 3. Když je zaškrtnuto Zveřejněno, tak uživatele s právy na čtení tak si můžou článek zobrazit. Když není Zveřejněno tak článek uvidí pouze uživatelé s právy na úpravy.

 4. Tagy článku můžete dle nich články dále oddělovat a filtrovat.

 5. Popis článku.

 6. Pomocí editoru článku vytvoříte texty, obrázky, formátování aj. Vložte odkazy s telefonním číslem (tel:) nebo emailem (mailto:), aby se operátorům zobrazil po přejetí myší seznam možných akcí.

Detail článku

Kliknutím na název článku v seznamu článků otevřete jeho detail.

 1. otevře okno se seznamem uživatelů, kteří si přečetli článek. Zobrazuje se uživatelům s právem "upravit" dané složky

 2. Zobrazí historii úprav daného článku.

 3. Klinutím se vrátíte zpátky na seznam článků.

 4. Kliknutím přejdete na úpravu článku.

 5. Kliknutím přidáte nový komentář. Po vytvoření komentáře budou všichni uživatelé s právem "upravit" notifikováni o novém komentáři

 6. Seznam komentářů článku.


Nastavení složek

Nastavení složek

Nastavíte je v sekci Spravovat → Znalostní báze → Složky

Složky slouží pro rozdělení množin článků, na které se vztahují uživatelská práva (vytvořit/číst/upravit/smazat).

Pro vytvoření podsložek, klikněte na již vytvořenou složku a přetáhněte jí pod jinou složku. Pro automatické rozbalování submenu zaškrtněte box v nadřazené složce.

Kliknutím na symbol admina můžete nastavit uživatele kteří budou mít právo zobrazit si danou složku a podsložky. 

Práva na uživatelů na jednotlivé složky nastavíte v Spravovat → Uživatelé → Práva → konkrétní právo → Složky znalostní báze.

Při vytvoření komentáře v článku dané složky je všem uživatelům s právem „upravit“ zasláno upozornění.

Nastavení tagů

Tagy se používají jako klíčová slova, která uživatelům pomohou nalézt relevantní články.

 Nastavíte je v sekci Spravovat → Znalostní báze Tagy. Klikněte na Přidat nový, zadejte název tagu a klikněte na Uložit.


Widget v aktivitě

Widget v aktivitě

Pro zjednodušení práce je možné nastavit widget „Články“ pro konkrétní fronty. Díky němu budete moci prohlížet články, zatímco pracujete s aktivitou. Provedete to v sekci Spravovat → Fronty → Nastavení schématu widgetů.

Je nutné definovat, které složky znalostní báze se mají zobrazovat v tomto widgetu pomoc ozubeného kolečka widgetu.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.