Skip to main content
Skip table of contents

Prestashop

Přihlaste se do svého Prestashopu jako administrátor a postupujte dle následujícího návodu:


Povolit webové služby a vytvořit klíč

Povolit webové služby a vytvořit klíč

Jak povolit webové služby a vytvořit klíč se dozvíte v dokumentaci Presatshopu na https://devdocs.prestashop.com/1.7/webservice/tutorials/creating-access/ .

Až klíč vytvoříte, vložte ho v následujícím kroku do Daktely.


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

Zadat údaje o obchodě do Daktely

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Prestashop klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Do pole URI instance zadejte URL vašeho obchodu, např. https://mujobchod.cz

Do pole Klíč zadejte klíč z předchozího kroku.

Do pole Složka administrátora zadejte část po prvním lomítku URL, kterým se přihlašujete do administrace vašeho Prestahopu. Bude ve formátu admin********.

Klikněte na Autorizovat.

Namapovat pole CRM

Otevře se seznam CRM polí Daktely. U každého pole, které chcete synchronizovat, vyberte z rozbalovacího seznamu příslušné pole z Prestashopu.

Klikněte na Aktivovat.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.