Skip to main content
Skip table of contents

QA Formuláře

QA Formuláře slouží k hodnocení toho, jak dobře operátoři zpracovávají aktivity. Hodnotitelé je mohou vytvářet ve Výpisy → Aktivity.


Vytvořit nový QA formulář/Upravit QA formulář

Vytvořit nový QA formulář/Upravit QA formulář

Spravovat → Nastavení → QA Formuláře se zobrazí seznam vašich QA formulářů.

Chcete-li založit nový QA formulář, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující QA formulář jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující QA formulář, klikněte na její název.

Otevře se detail QA formuláře.


Detail QA formuláře

Detail QA formuláře

Vyplňte pole Název a popis a pokračujte s nastavením QA formuláře:

Výběr sekcí

Přetáhněte položku sekce do prázdného pole. Vyplňte název a popis.

Vyberte otázku

Klikněte na Přidat nový pro vytvoření nové otázky. Nové okno se otevře.

Zadejte otázku do pole Název.

Zadejte odpověď do pole Odpovědi a zvolte číselnou Hodnotu pro tuto odpověď.

Pro přidání nové odpovědi klikněte na plus vedle pole Hodnota.

Detail QA formuláře pro AI

Vyplňte pole Název a popis a pokračujte s nastavením QA formuláře:

Výběr sekcí

Přetáhněte položku sekce do prázdného pole. Vyplňte název a popis.

Vyberte otázku

Klikněte na Přidat nový pro vytvoření nové otázky. Nové okno se otevře.

Zadejte otázku do pole Název.

Do pole Popis zadejte otázku: Aby umělá inteligence mohla vybrat správnou odpověď (viz níže), poskytnete jí maximum relevantních informací. 

Pole Typ: Vyberte Výběr z více možností (selectbox). 

Do pole Odpovědi zadejte více možností odpovědí (může jich být libovolný počet). Například: 1. odpověď - Ano. 2. odpověď - Ne. 

Poté vyberte číslo Hodnota, které se vztahuje ke konkrétní odpovědi. Například: Ano - Hodnota 10, Ne - Hodnota 0. 

Chcete-li přidat novou odpověď, klikněte na tlačítko plus vedle pole Hodnota.

Jak to funguje v praxi? 

Představte si, že team leader prodejního oddělení se rozhodl sledovat své agenty z hlediska jejich interakce se zákazníky . 

Vytvořil QA formulář pro AI a pojmenoval jej Slušnost. 

Poté sestavil popis pro AI: Byl agent během hovoru slušný?  Ano: agent nepoužíval žádné urážlivé nebo hrubé výrazy. Ne: agent byl hrubý a používal urážlivé a vulgární formulace. 

Jak AI určí, kterou odpověď zvolit?

Umělá inteligence využívá převod speech-to-text k analýze textu podle požadavků team leadera: hledá konkrétní klíčová slova nebo komplexnější výrazy, které souvisejí se správnými odpověďmi. Pokud například agent používal vulgární výrazy, AI je identifikuje, protože jednoduše ví, která slovní spojení jsou považována za urážlivá nebo hrubá. 

Chcete-li používat AI QA Hodnocení, přejděte do modulu SpravovoatFronty

  • Vyberte konkrétní frontu. 

  • Přejděte dolů do části Speech to Text.

  • Zaškrtněte políčko Speech-to-Text


Přiřazení QA formuláře k frontě

Přiřazení QA formuláře k frontě

Přidat QA formulář k frontě můžete v Spravovat → Nastavení → QA Formuláře.

Klikněte na Fronty ve sloupci Relace. Zaškrtnete fronty ve kterých chcete použít QA formulář a klikněte na tlačítko Uložit.




JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.