Skip to main content
Skip table of contents

Sociální media pohledy

V Spravovat Sociální media pohledy si můžete nastavit vaše pohledy pro sociální media.

Pohledy fungují jako předdefinované filtry ticketů a ulehčují operátorům práci s nimi.


Seznam pohledů

Seznam pohledů

Nastavte pohledy jednotlivým právům přetažením pohledů z části Vyberte pohledy napravo k právu nalevo. Stejným způsobem můžete nastavit i pořadí pohledů. Pokud chcete některý pohled nastavit jako podřazený jinému, přetáhněte ho na ten nadřazený.Editovat/vytvořit nový pohled

Chcete-li založit nový pohled, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující pohled jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat.

Chcete-li upravit již existující pohled, klikněte na tlačítko upravit.

Otevře se detail pohledu.

Vyplňte Název a Popis a poté nastavte parametry pohledu dle instrukcí níže.

Filtrování

Filtrování

Nastavte, které příspěvky se mají v pohledu zobrazit.

 1. Nastavte pravidla pro filtrování. Pomocí tlačítek na konci každého řádku můžete přidat nebo odebrat řádky.

  1. Musí platit všechny následující podmínky: příspěvek se v pohledu zobrazí, pouze pokud budou splněny všechny podmínky

  2. Nebo jedna z následujících: příspěvek se v pohledu zobrazí, když bude splněna alespoň jedna podmínka a zároveň všechny podmínky z bodu a., pokud nějaké nastavíte.

 2. V prvním sloupci vyberte předmět podmínky, např. uživatel.

 3. V prostředním sloupci vyberte porovnávací operátor, např. rovná se.

 4. V posledním sloupci vyplňte hodnotu, která se bude porovnávat s prvním sloupcem, např. přihlášen.

Tento příklad vyfiltruje tickety patřící uživateli, který je právě přihlášen.

U filtrů dle času jsou v rozbalovacím menu v posledním sloupci na výběr přednastavené hodnoty, ale nejste omezeni pouze na ně. Do posledního sloupce můžete zadat i vlastní pomocí anglických stringů – zadejte např. „2 months ago“, „next Monday“, „+1 week“, „January 26 2021“, „22-05-1988“.

U dat zadaných pomocí čísel výsledek zavisí na separátoru:

 • Pokud použijete lomítko ( / ), použije se americký formát m/d/y. 

 • Pokud použijete pomlčku ( - ) nebo tečku ( . ), použije se evropský formát d-m-y.

 • Jakýmkoli pochybnostem zabráníte, použijete-li formát yyyy-mm-dd.

Pozor!

Složité pohledy mohou prodloužit dobu načítání Příspěvků.

Příspěvky ve více pohledech

Protože pohledy fungují jako filtr, je běžné, že se ticket zobrazuje ve více pohledech zároveň.

Rozlišení mezi sledováno a self-followers

Pokud chcete filtrovat pouze uživatele, který se sám zadal do seznamu sledujících, použijte následující nastavení:

Musí platit všechny následující podmínky:

Self followed

Rovná se

Ano

Sledováno

Rovná se

Přihlášen

Pokud chcete filtrovat uživatele, kterého do seznamu sledujících zadal jiný uživatel, použijte následující nastavení:

Musí platit všechny následující podmínky:

Self followed

Nerovná se

Ano

Sledováno

Rovná se

Přihlášen

Řazení

Řazení

Nastavte, jak se příspěvky v pohledu mají řadit.

 1. Zvolte, dle kterého sloupce se mají řadit.

 2. Zvolte, zda se mají řadit Sestupně nebo Vzestupně.

Pomocí tlačítek na konci každého řádku můžete přidat nebo odebrat řádky.  

Nastavení barev

Nastavení barev

Nastavte, jakou barvu má mít počitadlo příspěvků dle počtu příspěvků v pohledu. Výchozí barva je šedá.

V příkladu níže bude počitadlo šedé a:

 • zčervená, když bude v pohledu 2-5 ticketů.

 • zezelená, když bude ticketů 6 a více.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.