Skip to main content
Skip table of contents

Karty

V Spravovat → Nastavení → Karty si můžete nastavit karty s vestavěným URL, které se budou zobrazovat v Kontaktech, Společnostech, Ticketech a Záznamech.


Vytvořit novou kartu/Upravit kartu

Vytvořit novou kartu/Upravit kartu

Chcete-li vytvořit novou kartu, klikněte na tlačítko Přidat nový. Chcete-li upravit již existující kartu, klikněte na její název. Otevře se detail karty.

Vyplňte Název a URL, které chcete v kartě otevřít.

Zvolte, zda se karta má zobrazovat v Kontaktech a Společnostech.

Zvolte ikon karty.

Klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavit, v jakých kategoriích ticketů a v jakých frontách se karta má zobrazovat, můžete v seznamu Karet – viz níže.


Nastavit kategorie ticketů a fronty

Nastavit kategorie ticketů a fronty

V seznamu Karet klikněte na Kategorie nebo Fronty ve sloupci Relace. Otevře se seznam vašich kategorií/front. Vyberte kategorie/fronty, u kterých chcete kartu zobrazovat.

Výběr fronty neznamená, že se karta bude zobrazovat v aktivitách. Karty se budou zobrazovat v detailu záznamu, který je propojen s danou frontou.

Chcete-li nastavit karty i v otevřených aktivitách, použijte widget Stránka uvnitř stránky v Spravovat → Fronty → Nastavení schématu widgetů.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.