Skip to main content
Skip table of contents

Daktela zařízení

Daktela zařízení je softwarový telefon, který je součástí aplikace Daktela a může zcela nahradit externí SW telefon.

Podporované prohlížeče pro WebRTC klienta jsou:

  • Google Chrome

  • FireFox


Vytvořit nové Daktela zařízení/Upravit Daktela zařízení

Vytvořit nové Daktela zařízení/Upravit Daktela zařízení

Chcete-li založit nové Daktela zařízení, klikněte na tlačítko Přidat nový.

Chcete-li použít již existující Daktela zařízení jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující Daktela zařízení, klikněte na jeho název.

Otevře se detail Daktela zařízení.

Detail zařízení

Důležitá nastavení pro použití Daktela zařízení:

Nastavení

Popis

Daktela zařízení

Zadejte číslo. Musí být jedinečné a později nelze změnit.

Název

Zadejte název – bude se zobrazovat v seznamu vašich zařízení.

Heslo

Zadejte heslo.

Popis

Zadejte popis, který vám v budoucnu zjednodušší identifikaci zařízení.

Aplikace

Zvolte kde chcete vaše zařízení používat. Můžete zvolit Mobil, Web nebo Desktop.

Jazyk

Zvolte jazyk hlášek ústředny.


Práce se zařízením

Práce se zařízením

Až zařízení nastavíte, můžete:

  • ho přiřadit uživateli v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů, nebo

  • ho vybrat dynamicky, chcete-li ho použít pro právě přihlášeného uživatele.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.