Skip to main content
Skip table of contents

Pokusy

Ve Výpisy → Pokusy si můžete zobrazit seznam pokusů. Když se zákazník pokusí kontaktovat vaše kontaktní centrum a není spojen s operátorem dříve, než vyprší Max. čekací doba nastavená na frontě, jeho pokus o kontakt se zaznamená v tomto modulu.

když přijde hovor a u nikoho nezvoní, tak se jako pokus nepočítá, i když dojde až na max. čekací dobu.

Pokud Max. čekací doba vyprší, když hovor již zvoní u operátora, doba, po kterou u něj může zvonit, bude přidána k celkovému času strávenému ve frontě. Pokus ale bude zaznamenán ihned po vypršení Max. čekací doby, i když operátor příchozí aktivitu poté přijme.


Seznam pokusů

Seznam pokusů

Když otevřete Pokusy, filtr Čas bude automaticky nastaven na Dnes. Chcete-li zobrazit pokusy za jiné časové období, vyberte jedno z přednastavených nebo nastavte vlastní.

Dále můžete filtrovat dle Uživatele a Fronty (a jejich skupin). Zaškrtněte symbol přeškrtnutého oka, chcete-li filtrovat i dle deaktivovaných uživatelů a front. Filtr aplikujte kliknutím na Vyhledat.

Použít můžete také Rozšířený filtr, který se nachází přímo nad tlačítkem Vyhledat.

Chcete-li pokusy seřadit dle sloupce, klikněte na jeho název. Klikněte na něj znovu, chcete-li řazení obrátit.

Kliknutím na Export se otevře dialogové okno Export, kde můžete stáhnout tabulku s vašimi pokusy ve formátu .xlsx nebo .csv. Detailní popis exportu naleznete v Hromadných operacích.

Chcete-li otevřít detail pokusu, ve sloupci Akce klikněte na tlačítko Detail.


Detail pokusu

Detail pokusu

Detail pokusu otevřete kliknutím na symbol oka ve sloupci Akce.

Informace o pokusu se otevřou v okně s detailem Interakce, jejíž je pokus součástí.

Detail pokusu dle jeho typu
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.