Skip to main content
Skip table of contents

Cisco SPA

Nastavení linky

Nejdříve je zapotřebí zjistit ip adresu IP telefonu, to je možné pomocí tlačítka menu, kde následně zvolíte Stav → Stav sítě

Na zjištěnou IP adresu se připojíte pomocí webového prohlížeče, defaultní přístupové údaje jsou admin / admin a otevřete administrátorský mód klinutím na Admin login a zvolíte účet, který chcete nakonfigurova (zpravidla Ext 1) 

Nastavíte SIP účet na požadovanou linku na ústředně

  • do pole Proxy 1 ) zadejte jmennou adresu (nebo IP adresu) Vaší ústředny – zpravidla bude stejná, jako adresa web rozhraní ústředny

  • do pole User ID 2 ) a Auth ID  4 ) vyplníte číslo linky telefonu (viz. Nastavení ústředny)

  • do pole Password ( 3 ) vložíte heslo z položky secret v konfiguraci linky na ústředně – viz. Nastavení ústředny

Aktivace TLS přenosu

POZOR - před nastavním telefonu se ujistěte, že na požadované lince je nastaven TLS přenos v konfiguraci  ústředny

  • zjistíte IP adresu teledonu a připojíte se na webové rozhraní telefonu (viz Nastavení linky)

  • Na zjištěnou IP adresu se připojíte pomocí webového prohlížeče, defaultní přístupové údaje jsou admin / admin a otevřete administrátorský mód klinutím na Admin loginrozšířené nastavení kliknutím na Advanced a zvolíte účet, který chcete konfigurovat (zpravidla Ext 1)

  • v položce SIP Transport zvolíte TLS a v položce SIP port vyplníte 5061 

  • uložíte nastavení kliknutím na tlačítko Submit All Changes

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.