Skip to main content
Skip table of contents

Kontakty – nastavení formuláře databáze

V Spravovat → CRM → Databáze klikněte na Formulář kontaktů – zde si můžete nadefinovat vlastní formulář pro kontakty. Bez vlastního formuláře budete moct CRM modul Kontakty využívat pouze s těmito základními poli: Název, Jméno, Příjmení, Společnost, Uživatel a Popis. Doporučujeme nastavit si pole, která budete potřebovat při své každodenní práci.

Do verze 6.20 můžete formulář pro kontakty nastavit v Spravovat → CRM → Kontakty.


Nastavení rozložení polí ve formuláři

Nastavení rozložení polí ve formuláři

 1. Přetáhněte Kontejner z Výběru sekcí do formuláře. Zadejte název.
  Klikněte na tlačítko Nastavení, kde můžete nastavit, zda má být kontejner při otevření rozbalený, napsat rich-text popis a nastavit dynamické zobrazení.

 2. Přetáhněte pole z Výběru položek do kontejneru. Pokud chcete nastavit více sloupců, klikněte na tlačítko Rozdělit a pomocí tlačítek plus a minus nastavte jejich šířku.
  Klikněte na tlačítko Nastavení , kde můžete nastavit tooltip pro operátory (zobrazí se před polem), dynamické zobrazení a další nastavení (Zobrazit v seznamu, Zobrazit v aktivitě, Skryté pro operátory, Pouze ke čtení, Zobrazit v hovoru, Povinná položka – přejeďte přímo v Daktele myší na tooltip a zobrazí se popis jednotlivých nastavení).

 3. Proces opakujte dle potřeby.

 4. Formulář uložte.


Vytvořit nové pole/Aktualizovat pole

Vytvořit nové pole/Aktualizovat pole

 1. Chcete-li pole aktualizovat, klikněte u daného pole na Aktualizovat v seznamu Výběr sekcí nebo ve vašem formuláři.

 2. Chcete-li vytvořit nové pole:

  1. od základu, klikněte na Přidat nový v seznamu Výběr položek, nebo

  2. podobné již existujícímu, klikněte na Klonovat u pole, které chcete použít jako šablonu.

 3. Zadejte Název a zvolte Typ pole – viz přehled níže. Zvolte, zda chcete povolit vícenásobné zadávání hodnot a zda chcete hodnoty validovat pomocí regulárního výrazu. Unikátní název se vyplní automaticky po uložení. Pokud chcete, vyplňte Popis.

Přehled typů pole

Vlastní pole jsou Společná u Ticketů, CRM kontaktů, společností a záznamů. Pokud provedete změnu u jednoho propíše se to i u ostatních.

Pole

Popis použití

Další nastavení

Text

Zadejte jakýkoli text.

Textová oblast

Zadejte jakýkoli text – větší pole.

Maximální počet znaků pro Textovou oblast je 17M znáků.

Můžete nastavit počet řádků, který bude oblast obsahovat.

Selectbox

Zvolte hodnotu z rozbalovacího seznamu. Pokud jsou povoleny vícenásobné hodnoty, budou v oddělených polích.

Maximální počet znaků pro Selectbox je 128 znaků.

Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty.

Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy.

Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.

MultiSelectbox

Zvolte jednu nebo více hodnot z rozbalovacího seznamu. Všechny hodnoty budou ve stejném poli.

Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty.

Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy.

Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.

Checkbox

Zvolte jednu nebo více hodnot zaškrtnutím.

Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty.

Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy.

Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.

Radio

Zvolte jednu hodnotu zaškrtnutím.

Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty.

Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy.

Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v CRM modulu ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.

Datum a čas

Zadejte nebo zvolte datum a čas.

Datum

Zadejte nebo zvolte datum.

Čas

Zadejte nebo zvolte čas.

Telefon

Zadejte telefonní číslo. Do pole lze zadávat pouze čísla a symboly, které se používají v telefonních číslech.

Doporučujeme v poli Formát nastavit regulární výraz, pomocí kterého se bude validovat, zda je zadané číslo ve správném formátu.

Email

Zadejte emailovou adresu. Uloží se pouze adresy ve správném formátu.

Adresa

Zadejte adresu. Pomocí tlačítka Formátování adres (domeček) se adresa vyhledá a správně zformátuje. Chcete-li formátování vrátit, klikněte na tlačítko Zrušit formátování.

Url

Zadejte URL. Chcete-li URL otevřít na nové kartě, klikněte na zeměkouli na konci řádku.


Poznámky

Poznámky

Navrhované kontakty v otevřených aktivitách

Pokud jsou kontaktní údaje v otevřené aktivitě spojené s více kontakty, kromě hlavního kontaktu se ve spodní částí widgetu Kontakty zobrazí seznam dalších navrhovaných kontaktů. Kliknutím na tlačítko Řetěz lze vybrat kontakt, který chcete načíst do widgetu.

Defaultně se kromě hlavního načteného kontaktu nabízí maximálně 4 další kontakty, které odpovídají kontaktním údajům.

Chcete-li počet navrhovaných kontaktů zvětšit nebo zmenšit, zavolejte nám na +420 226 211 245 nebo pošlete email na daktela@daktela.com.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.