Skip to main content
Skip table of contents

Vlastní Call scripty

Nastavte vlastní typy záznamů, díky kterým můžete vlastní aktivity distribuovat ve frontách a pracovat v nich s vlastními poli.


Vytvořit nový vlastní typ záznamu/Upravit vlastní typ záznamu

Vytvořit nový vlastní typ záznamu/Upravit vlastní typ záznamu

Chcete-li vytvořit nový vlastní typ záznamu od základu, klikněte na Přidat nový vlastní v pravém horním rohu.

Chcete-li použít již existující vlastní typ záznamu jako vzor, klikněte na tlačítko Klonovat ve sloupci Akce.

Chcete-li upravit již existující vlastní typ záznamu, klikněte na jeho název.

Otevře se detail typu záznamu. Vyplňte Název a Popis a zvolte frontu, s kterou bude typ záznamu propojený. Aktivity s tímto typem záznamu můžete distribuovat ve vybrané vlastní frontě.

Zvolte Barvu a Ikonu – ty se budou zobrazovat, pokud bude vlastní aktivita s daným typem záznamu součástí ticketu.

Nyní můžete nastavit rozložení vlastních polí (viz níže).


Nastavení rozložení vlastních polí

Nastavení rozložení vlastních polí

  1. Přetáhněte Kontejner/Sekci Výběru sekcí do formuláře. Zadejte název.
    Klikněte na tlačítko Nastavení, kde můžete nastavit, zda má být kontejner při otevření rozbalený, napsat rich-text popis a nastavit dynamické zobrazení.

  2. Přetáhněte pole z Výběru položek do kontejneru. Pokud chcete nastavit více sloupců, klikněte na  tlačítko Rozdělit a pomocí tlačítek plus a minus nastavte jejich šířku.
    Klikněte na tlačítko Nastavení, kde můžete nastavit tooltip pro operátory (zobrazí se před polem), dynamické zobrazení a další nastavení (Zobrazit v seznamuZobrazit v aktivitěSkryté pro operátoryPouze ke čteníPovinná položka, Počet řádků – přejeďte přímo v Daktele myší na tooltip a zobrazí se popis jednotlivých nastavení).

  3. Proces opakujte dle potřeby.

  4. Typ záznamu uložte.

Přehled typů pole

Field type

Agent use description

Extra settings

Text

Zadejte jakýkoli text.

Textová oblast

Zadejte jakýkoli text – větší pole.

Maximální počet znaků pro Textovou oblast je 17M znáků.

Můžete nastavit počet řádků, který bude oblast obsahovat.

Selectbox

Zvolte hodnotu z rozbalovacího seznamu. Pokud jsou povoleny vícenásobné hodnoty, budou v oddělených polích.

Maximální počet znaků pro Selectbox je 128 znaků.

Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty.

Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy.

Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v modulu Záznamy ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.

MultiSelectbox

Zvolte jednu nebo více hodnot z rozbalovacího seznamu. Všechny hodnoty budou ve stejném poli.

Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty.

Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy.

Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v modulu Záznamy ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.

Checkbox

Zvolte jednu nebo více hodnot zaškrtnutím.

Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty.

Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy.

Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v modulu Záznamy ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.

Radio

Zvolte jednu hodnotu zaškrtnutím.

Při vytváření pole je třeba nastavit hodnoty.

Pomocí šipek nahoru a dolu můžete položky přesouvat a pomocí tlačítka Řazení je seřadit dle abecedy.

Pokud odeberete nebo změníte některou položku, v modulu Záznamy ztratíte přístup k hodnotě uložené v tomto poli.

Datum a čas

Zadejte nebo zvolte datum a čas.

Datum

Zadejte nebo zvolte datum.

Čas

Zadejte nebo zvolte čas.

Telefon

Zadejte telefonní číslo. Do pole lze zadávat pouze čísla a symboly, které se používají v telefonních číslech.

Doporučujeme v poli Formát nastavit regulární výraz, pomocí kterého se bude validovat, zda je zadané číslo ve správném formátu.

Email

Zadejte emailovou adresu. Uloží se pouze adresy ve správném formátu.

Adresa

Zadejte adresu. Pomocí tlačítka Formátování adres (domeček) se adresa vyhledá a správně zformátuje. Chcete-li formátování vrátit, klikněte na tlačítko Zrušit formátování.

Url

Zadejte URL. Chcete-li URL otevřít na nové kartě, klikněte na zeměkouli na konci řádku.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.