Skip to main content
Skip table of contents

Daktela PBX – diagram a přehled

Diagram níže popisuje vztahy jednotlivých komponent v ústředně Daktela.

Kliknutím na komponentu v Daktela PBX GUI otevřete její detail. Příchozí a odchozí směrování jsou pouze příklad – existuje nepřeberné množství, jak směrování nakonfigurovat dle vašich specifických potřeb.

Zoomovat můžete pomocí tlačítek nebo CTRL+kolečko myši na PC/option+kolečko myši na Macu.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.