Skip to main content
Skip table of contents

Softwarový telefon Daktela

Softwarový telefon Daktela je ideálním řešením pro použití s Daktelou. Spojuje jednoduché nastavení a spolehlivou funkčnost, takže máte vše nastavené během pár minut.

Pro potřeby kontaktních center doporučujeme verzi s automatickým SIP provisioningem.

Pro backoffice uživatele, kteří nepoužívají Daktela GUI, je připravena verze s manuálním nastavením SIP.

Download

Obě verze jsou ke stažení v odděleních níže.

Licence

Softwarový telefon Daktela je freeware určený pro využití s aktivní instalací aplikace Daktela V6.


Automatický SIP provisioning

Automatický SIP provisioning

Softwarový telefon Daktela s automatickým SIP provisioningem mohou používat pouze uživatelé kontaktního centra (tzn. ti, kteří používají Daktela GUI). Backoffice uživatelé, kteří GUI nepoužívají, musí pracovat s verzí s manuálním nastavením SIP.

Softwarový telefon Daktela s automatickým SIP provisioningem stáhněte pomocí tlačítka níže a dále postupujte podle instalačních instrukcí.

Po instalaci softwarový telefon otevřete a klikněte na tlačítko Možnosti:

Daktela phone step 1 (1).png

Zvolte Přidat účet...:

Daktela phone step 2.png

Přihlaste se pomocí stejných údajů, které používáte pro přihlášení do Daktely:

image-20240520-094445.png

Instance: adresa, kterou otevíráte, když se přihlašujete do Daktely, např. „vasespolecnost.daktela.com“.

Uživatel: vaše uživatelské jméno v Daktele.

Heslo: vaše heslo v Daktele.

Klikněte na tlačítko Uložit.

Pro správnou funkci vzdáleného provisioningu je potřeba, aby uživatel, který se přihlašuje, měl staticky přiřazené jedno zařízení. Zařízení můžete nastavit v Uživatelé → Seznam uživatelůkonkrétní uživatel. Pokud k těmto nastavením nemáte přístup, požádejte o nastavení zařízení svého Manažera.

Pokud jste se úspěšně přihlásili, v levém dolním rohu uvidíte, že jste online, a v pravém číslo vašeho zařízení. Softwarový telefon Daktela je nyní nastaven a připraven k použití.

Daktela phone 2 arrows.png


Pokud má uživatel, který je přihlášen, k dispozici více zařízení, v MožnostiExtensions můžete vybrat, které zařízení se použije:

Untitled.png

Pokud máte jakékoliv problémy s nastavením SW telefonu Daktela, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 226 211 245 nebo na emailu daktela@daktela.com.

Cesta souboru .ini je obvykle C:\Users\username\AppData\Daktela SW Phone RP\Daktela SW Phone RP.ini

Pokud chcete .ini soubor umístit jinam, spusťte telefon s inicializačním parametrem, např. "Daktela SW phone RP.exe" /ini:"C:\path with spaces\file.ini"


Manualní nastavení SIP

Manualní nastavení SIP

Softwarový telefon Daktela s manuálním nastavením SIP je určen především pro backoffice uživatele (tzn. ty, kteří nepoužívají Daktela GUI). Pro potřeby kontaktního centra doporučujeme verzi s automatickým SIP provisioningem.

Softwarový telefon Daktela s manuálním nastavením SIP stáhněte pomocí tlačítka níže a dále postupujte podle instalačních instrukcí.

Po instalaci softwarový telefon otevřete a klikněte na tlačítko Možnosti:

Daktela phone step 1 (1).png

Zvolte Přidat účet...:

Daktela phone step 2.png

Přihlaste se do svého SIP zařízení:

Daktela phone step 3.png

Server: zadejte adresu – zpravidla bude stejná jako adresa web rozhraní vaší ústředny, např. „vasespolecnost.daktela.com“.

Linka: zadejte číslo vašeho SIP zařízení (naleznete ho v SIP zařízeních).

Heslo: zadejte heslo vašeho SIP zařízení (naleznete ho v SIP zařízeních).

Klikněte na tlačítko Uložit.

Pokud jste se úspěšně přihlásili, v levém dolním rohu uvidíte, že jste online, a v pravém číslo vašeho zařízení. Softwarový telefon Daktela je nyní nastaven a připraven k použití.

Daktela phone 2 arrows.png

Pokud máte jakékoliv problémy s nastavením SW telefonu Daktela, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 226 211 245 nebo na emailu daktela@daktela.com.

Cesta souboru .ini je C:\Users\username\AppData\Daktela SW Phone\Daktela SW Phone.ini

Pokud chcete .ini soubor umístit jinam, spusťte telefon s inicializačním parametrem, např. "Daktela SW phone.exe" /ini:"C:\temp\file.ini"
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.