Skip to main content
Skip table of contents

Google


Nastavit integraci v Daktele

Nastavit integraci v Daktele

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Google klikněte na Konfigurovat.

Do pole Doména zadejte svou Google doménu, např. „http://daktela.com “.

Klikněte na tlačítko Aktivovat.

Chcete-li nastavit více domén, znovu klikněte na Konfigurovat, poté na Přidat nový a zadejte další doménu.


Nastavit autentizační metodu uživatelům

Nastavit autentizační metodu uživatelům

Přejděte do Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů.

Otevřete detail uživatele, kterému chcete nastavit autentizační metodu.

U Typu ověření vyberte Název, který jste zadali při nastavování integrace v Spravovat → Integrace (viz krok Nastavit integraci v Daktele výše).

Chcete-li uživateli umožnit přihlašování jak pomocí Azure AD, tak uživatelským jménem a heslem:

  1. Zapněte Povolit OAuth hesla v Spravovat → Globální nastavení.

  2. Zadejte heslo v detailu uživatele v Spravovat → Uživatelé → Seznam uživatelů.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.