Skip to main content
Skip table of contents

Helios Green Integrace

Helios Green Integraci lze použít pro kontakty a společnosti s Daktelou.

V Daktele přejděte na Spravovat → Integrace a v záložce Hellios Green klikněte na Konfigurovat.

Vyberte, do které CRM Databáze chcete synchronizovat vaše data.

Jak získat autorizační data.

Filed

Description

Typ záznamu CRM

Pokud integrace umožňuje synchronizaci objednávek, můžete zde vybrat typ záznamu CRM pro importované objednávky.

Práva

Zadejte název databáze.

Uživatelské jméno

Zadejte přihlašovací jméno.

Heslo

Zadejte heslo uživatele.

InstanceURI

URL vašeho servicegate e.g. "https://open.helios.eu/DemoA1/servicegate.asmx"

Folder Id kontaktů

Folder Id vašich šablon pro kontatky.

Template Number kontaktů

Číslo šablony pro vaše kontakty.

Folder Id společností

Folder Id vašich šablon pro společnosti.

Template Number společností

Číslo šablony pro společnosti.

Sloupec s názvem

Klíčový alias sloupce obsahujícího jedinečný identifikátor vašich kontaktů/účtů v příslušných šablonách. Pro použití výchozího name nastavení ponechte prázdné

Sloupec s nadpisem

Klíčový alias sloupce obsahujícího hodnotu názvu (název společnosti/úplné jméno kontaktů) vašich kontaktů/účtů v jejich příslušných šablonách. Pro použití výchozího nastavení tittle ponechte prázdné.

Sloupec společnosti

Klíčový alias sloupce v šabloně kontaktů, který obsahuje jedinečný identifikátor souvisejícího účtu. Pro použití výchozího nastavení account ponechte prázdné.

Id funkce pro označení synchronizovaných kontaktů

Klíčový alias sloupce date Time obsahující informace o tom, kdy byl váš kontakt/účet naposledy aktualizován. Nechte prázdné, chcete-li použít výchozí nastavení updated.

Id funkce pro označení synchronizovaných společností

Klíčový alias sloupce date Time obsahující informace o tom, kdy byl váš kontakt/účet naposledy aktualizován. Nechte prázdné, chcete-li použít výchozí nastavení updated.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.